Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Ewa Onoszko
POŻĄDANE CECHY OPIEKUNA STAŻU


Opiekun stażu najlepiej spełni swoje zadania, prezentując wiedzę jak i umiejętności kierownicze. Z tego względu powinien posiadać cechy:

 • umiejętność twórczego i strategicznego myślenia,
 • dobrą znajomość zagadnień metodycznych,
 • zdolności organizacyjne, inicjatywę i przedsiębiorczość w podejmowaniu przedsięwzięć i rozwiązań,
 • odwagę i zdolność podejmowania decyzji,
 • poczucie osobistej odpowiedzialności, która nie może być przerzucana na inne osoby.

 

Cechy opiekuna stażu:

 

 • umiejętność współpracy,
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
 • dobry kontakt z pracownikami szkoły,
 • dobry kontakt z uczniami,
 • dobry kontakt z rodzicami uczniów,
 • umiejętność udzielania informacji zwrotnych,
 • umiejętność dzielenia się własnym doświadczeniem,
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi,
 • doświadczenie w pomaganiu innym,
 • szacunek wśród nauczycieli,
 • dyspozycyjność,
 • zdyscyplinowanie,
 • odpowiedni stopień zawodowy,
 • odpowiedni staż pracy.

Role, w jakich występuje opiekun stażu:

WZORZEC OSOBOWY:
Cechy postaci:

 • ma autorytet w środowisku szkolnym,
 • odniósł osobiste sukcesy w pracy zawodowej,
 • szczery i uczciwy w ocenach,
 • reprezentuje twórcze podejście do problemów,
 • posiada umiejętność słuchania innych,
 • toleruje odmienne poglądy,
 • pogodny, optymistyczny w podejściu do ludzi i problemów.

"KRYTYCZNY" KOLEGA
Cechy postaci:

 • koleżeński, życzliwy,
 • inspirujący do działania, do krytycznego myślenia,

DORADCA / KONSULTANT
Cechy postaci:

 • wysoka kultura osobista, rzetelność, uczciwość,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu, komunikatywność,
 • stale dokształca się,

RZECZNIK ZMIAN
Cechy postaci:

 • ma umiejętności negocjacyjne,
 • ma umiejętność przekonywania,
 • uparty w osiąganiu założonych celów,
 • nie zraża się niepowodzeniami, lecz podejmuje ponowne próby.

TRENER
Cechy postaci:
umiejętność:

 • tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania,
 • aktywnego słuchania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • przekazywania informacji zwrotnej,
 • prowadzenia dialogu, dyskusji, planowania rozwoju.

 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31