Rok szkolny 2008/2009

Konferencja otwierająca Projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy" dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W trakcie konferencji zaprezentowano cele i założenia projektu oraz przeprowadzono zostanie dyskusję przedstawicieli wszystkich regionalnych instytucji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, instytucji rynku pracy, pracodawców oraz władz samorządowych. Celem dyskusji było określenie zakresu pożądanych działań oraz zasad współpracy podmiotów zmierzających do podniesienia atrakcyjności i popularyzacji szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego (MODM) w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada" w Chełmie Lubelskim.

Od kilku lat w ZSZ nr 5 w Białymstoku istnieje Klub Młodego Chemika, który jest prowadzony przez Izabelę Popławską - doradcę metodycznego chemii MODM Białystok. W ramach klubu prowadzone są warsztaty dla nauczycieli i zdolnej młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowania chemią, poznawanie jej od strony praktycznej a także uświadomienie uczniom jak duże znaczenie ma ona dla środowiska, a także życia codziennego. Na zajęciach klubu uczniowie planują i opracowują karty pracy, a następnie wykonują doświadczenia pod okiem swoich opiekunów.

Wizyta w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (w MODM) Pana Chucka Ashley'a Attaché ds. kulturalnych Ambasady USA w Polsce.

Do kalendarza imprez i warsztatów organizowanych przez MODM wpisały się już coroczne zajęcia terenowe w Mazurskim Parku Krajobrazowym.
Nasze wspólne wyjazdy to nie tylko aktywna forma nauki połączona z wypoczynkiem. To również szkoła przetrwania podczas spływu kajakowego najczystszą rzeką Europy - Krutynią stanowiącą jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych Europy.
W czerwcu 2009r. w wyprawie wzięli udział nauczyciele biologii i nauczania zintegrowanego. A wszystko dzięki uprzejmości i szczodrości wydawnictwa MAC Edukacja i nieocenionego Pana Tomasza Filipczuka (któremu gratulujemy córki).
Po naszej wyprawie wspomnień pozostał czar i mnóstwo zdjęć, do których obejrzenia serdecznie wszystkich zachęcam i zapraszam za rok.
Monika Zaleska - Szczygieł - doradca metodyczny biologii.

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31