Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Doradczynie metodycznie wychowania przedszkolnego Agnieszka Bąbczyńska i Barbara Szutkiewicz przeprowadziły szkolenie w Przedszkolu Samorządowym nr 12  pt. „Odkrywamy na nowo Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego - jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela”. Zapoznały ze strukturą Podstawy Programowej – celami, zadaniami, treściami nauczania oraz warunkami i sposoby realizacji. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego domaga się szacunku do dziecka, zapewniając stosownymi zapisami konieczność wsparcia jego całościowego rozwoju. Zawiera jeden wyrazisty cel wychowania przedszkolnego. Troską trzeba otoczyć wszystkie doświadczenia dziecka, zarówno w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym, jak i poznawczym, oraz traktować je jak drogę prowadzącą do osiągnięć w tym zakresie. Nadrzędny cel pokazuje, iż wsparcia należy udzielać dziecku w każdej sytuacji w przedszkolu, bez podziału na czas zabawy kierowanej czy swobodnej. Wsparcie powinno się dokonywać z uwzględnieniem głównych wartości: prawdy, piękna i dobra. Treść zadań organizuje cały proces wychowania. Ich realizacja zapewnia, że dzieci osiągną umiejętności opisane w podstawie programowej.

W ostatni weekend odbyła się kolejna edycja kursu dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, które poprowadziła Elżbieta Babicz. Jest to rekomendowany przez MEN program profilaktyczny promujący zdrowie psychiczne dzieci, adresowany do wychowanków w wieku 5-8 lat. Kurs realizowany jest we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji, które ma wyłączność na szkolenie trenerów programu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zachęcamy do śledzenia naszej oferty – kolejne edycje kursów z programów profilaktycznych pojawiają się w ofercie na nowy rok szkolny 2024/2025.

Lata przedszkolne, mimo, że są określane jako „wiek zabaw”, w znacznej mierze decydują o rozwoju i postawie ciała w następnych okresach życia. Dlatego bardzo ważnym jest, by nie zmarnować tej szansy i wykorzystać potencjalne możliwości dziecka w kreowaniu jego zdrowia. Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka, utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym jego postawę ciała. Przedszkolak posiada predyspozycje do dokładnego wykonywania ruchu. Dlatego należy ten okres wykorzystać do kształtowania prawidłowych stereotypów ruchowych, do tworzenia nawyków prawidłowej postawy ciała. W marcu Emilia Elżbieta Łapińska - doradca metodyczny wychowania fizycznego MODM BCE przeprowadziła zajęcia pt.„Ćwiczenia i zabawy kształtujące nawyk prawidłowej postawy”. Wady postawy nie tylko zaburzają budowę ciała dziecka, ale również prowadzą do ograniczenia zakresu ruchów w stawach, zwiększają wydatek energetyczny organizmu, zaburzają pracę narządów wewnętrznych,  a w późniejszych latach do przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych. Z tego względu ważne jest, abyśmy dbali o właściwy  rozwój już od najmłodszych lat!

Po raz 10. w  CAK Wierzbowa mieszczącego się w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbyła się konferencja szkoleniowa skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego. Tegoroczna edycja odbyła się pod nazwą: „Lekcje wychowania fizycznego w szkole - droga po zdrowie". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Białegostoku i Podlaski Kurator Oświaty.

Tuż przed Wielkanocą, 29 marca 2024 w Przedszkolu Samorządowym w Grabówce, nauczyciele wychowania przedszkolnego mieli możliwość obejrzenia lekcji otwartej na temat: „W krainie Pani Wiosny” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody kodowania z użyciem tablicy multimedialnej, poprowadzone przez nauczycielkę kontraktową mgr Paulinę Bohojło. Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w poszukiwania oznak wiosny, układanie instrukcji oraz wykonywanie różnorodnych zadań z umiejętnością kodowania. Pani Paulina wykorzystała w pracy ze swoją grupą zarówno matę wirtualną jak i dywanową. Dzieci pracowały w skupieniu i z zainteresowaniem. Prowadzone zajęcia zakończone omówieniem metodycznym są świetną okazją do zdobywania doświadczeń, inspiracji i dobrych wzorców zwłaszcza dla młodych, początkujących nauczycieli.

Wiosna to czas przemian, nowych początków i odkrywania natury, która budzi się do życia. By pomóc najmłodszym odkryć i zrozumieć, co tak naprawdę oznacza nadejście wiosny mgr Beata Bernacka - Nauczyciel edukacji przedszkolnej z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku, przeprowadziła zajęcia otwarte pt. „A tulipan śpi "- etapy rozwoju roślin cebulowych na podstawie teatrzyku "Bajka o żółtym tulipanie”. Po wysłuchaniu opowiadania przedszkolaki miały możliwość rozwinąć swoje umiejętności obserwacji,  potrafiły  we właściwej kolejności ułożyć obrazki historyjki i odpowiedzieć na pytanie: czego roślina potrzebuje do wzrostu. Na koniec założyły hodowlę  kwiatów cebulowych, która ma na celu praktyczne poznanie tajników przyrody, budując jednocześnie fundamenty dla przyszłych, bardziej złożonych eksperymentów naukowych.

„Wielkanocna przygoda czyli świąteczna gra zagadkowa” - to temat lekcji otwartej, którą 19 marca 2024 r. nauczyciele białostockich przedszkoli mogli obejrzeć i omówić z metodykami wychowania przedszkolnego. Zajęcia przeprowadziła mgr Paulina Grusza – nauczycielka oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku. Lekcje otwarte cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. W ten sposób wzbogacają warsztat, wymieniają się doświadczeniem, inspirują pomysłami i czerpią praktyczne sposoby radzenia sobie z różnego rodzaju wyzwaniami. Pani Paulina pokazała ciekawe zajęcie, podczas którego dzieci wprowadzone w świąteczny nastrój poszukiwały wielkanocnego zajączka, kierując się jego wytycznymi i wskazówkami zostawionymi w tajemniczym liście, a przy okazji rozwiązywały zagadki, głoskowały, układały wyrazy z rozsypanki literowej, wypowiadały się na temat obejrzanego teatru cieni, poznały symbole wielkanocne, pokonywały tor przeszkód skupiając się przy tym na trudnej „misji” doniesienia jajka, wrzucały jajeczka do koszyka używając siły swego wydechu. Tropienie zajączka i rozwiązywanie zagadek sprawiło dzieciom moc radości i wyzwoliło wiele emocji, czego dowiedział się od dzieci zajączek wielkanocny, którego nauczycielka wprowadziła podczas ewaluacji zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej.

13 marca w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku odbyły się zajęcia pt. „Rozwijanie kreatywności uczniów - warsztaty  Wielkanocne inspiracje”. Dziękuję nauczycielkom prowadzącym warsztaty za kreatywność i mnóstwo ciekawych pomysłów na ozdoby wielkanocne. W imieniu uczestników warsztatów dziękuję za inspirujące zajęcia i za miłą i przyjazną atmosferę!

Anna Gawryluk – doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Kodowanie – to metoda, która angażuje umysł i rozwija umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, rozwiązywania problemów, współpracy i umiejętności technologicznych. Poprzez naukę kodowania, dzieci są zachęcane do twórczego myślenia, eksperymentowania i poszukiwania rozwiązań. Dlatego nauczyciele zainteresowani kodowaniem i chcący wykorzystywać je jako metodę aktywizującą podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym 18 marca 2024 r. w Białostockim Centrum Edukacji przez doradczynie metodyczne: Panią Agnieszkę Bąbczyńską i Barbarę Szutkiewicz. Szkolenie z podstaw kodowania i programowania poprowadziła pasjonatka tej metody -  Pani mgr Beata Szelągowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. Uczestnicy warsztatów na temat: „Programowanie to zabawa, a nie wyzwanie” – Inspiracje do zabaw z kodowaniem -  mogli przekonać się o zaletach tej metody, dowiedzieć się jakie kompetencje kluczowe rozwijamy programując i kodując, poznali wiele propozycji zabaw i programów, usłyszeli praktyczne porady i wskazówki oraz mieli możliwość przećwiczenia wszystkich zaproponowanych zadań. Na szkoleniu wykorzystano bogaty zestaw pomocy: od różnorodnych mat do kodowania, poprzez przedmioty codziennego użytku, po roboty i programy na platformach internetowych, które nauczyciele mogą wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.

Warsztaty pt. „Główka pracuje” to był  iście wiosenny zawrót głowy. 11 marca w Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. J. Korczaka w Białymstoku mgr Agnieszka Bednarczyk - nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej, pedagog specjalny/terapeuta zajęciowy/terapeuta pedagogiczny inspirowała nauczycieli wychowania przedszkolnego do trenowania umysłu i rozwijania zdolności logicznego myślenia. Zaproponowane aktywności miały na celu rozwijanie umiejętność logicznego myślenia, ćwiczenie  koncentracji, wyciągania wniosków, zapewnienie świetnej zabawy. Skarbnica kreatywnych zabaw, to bezcenne pomysły  na wszechstronny rozwój dziecka, świetna okazja do poznania własnych możliwości twórczych.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MODM na Facebook'u