Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Dziękujemy wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych za zaufanie i bardzo liczny udział w naszych szkoleniach w roku szkolnym 2022/2023. Życzymy wszystkim spokojnych wakacji.

 20222023


era2323W dniu 16 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” programu Erasmus+. Projekt był realizowany przez MODM w Białymstoku w partnerstwie ze szkołami polonijnymi z Wlk. Brytanii, Irlandii, Belgii, Niderlandów, Hiszpanii i Litwy w latach 2020 – 2023. W konferencji, obok przedstawicieli kadry oświatowej miasta Białegostoku i regionu, uczestniczyli również zaproszeni dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Litwy. Spotkanie było okazją do zaprezentowania wytworzonych w projekcie rezultatów m.in. metodycznych kursów e-learningowych oraz przewodnika metodycznego nauczyciela polonijnego. Wszystkie prezentowane rezultaty oraz materiały dostępne są na stronie internetowej projektu - https://polonia2020.modm.edu.pl/ w zakładce „produkty”. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ww. zasobami.

Projekt „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Konsultant ds. języka angielskiego Mariusz Truszkowski i doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Agnieszka Bąbczyńska reprezentowali MODM jako członkowie jury w  IV edycji konkursu języka angielskiego „Kids Love English” dla przedszkolaków i klas 0 szkół podstawowych.Już kolejny raz  Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku, które wchodzi w skład Zespołu Przedszkoli Nr 3 zachęca dzieci w wieku przedszkolnym do nauki języka angielskiego. Integruje dzieci z różnych placówek i stwarza warunki do zgodnej rywalizacji. Gratulujemy paniom Edycie  Białous, Katarzynie Barszczewskiej, Katarzynie Stepaniuk oraz pani dyrektor Wiolecie Głowie przygotowania i przeprowadzenia wartościowej inicjatywy!

W Przedszkolu Samorządowym  nr 43 odbyły się zajęcia pokazowe pt. „Szachy - fantastyczna sprawa - to nauka i zabawa”, prowadzone przez  mgr Anna Zalewską i  mgr Katarzyna Malinowską w grupie dzieci (5-latków). Bajkowa opowieść o królestwie  Białym i Czarnym oraz ich mieszkańcach zachęciła nauczycieli do wprowadzania zasad gry w szachy w grupach. Zajęcia utrwaliły poznane figury szachowe oraz ich sposób poruszania się. Wielka uczta szachowa, którą będziemy wspominać z entuzjazmem!

Pod koniec maja s. Katarzyna Anna Lejzorowicz SM - nauczyciel mianowany edukacji przedszkolnej, nauczyciel rytmiki  w  Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Białymstoku przeprowadziła zajęcia otwarte „Nasi rodzice - zabawy muzyczno-ruchowe z mamą i tatą”. Zajęcia odbyły się w grupie 4-latków. Wykorzystane zostały zabawy muzyczno-ruchowe, które miały na celu wzmacnianie więzi u dzieci ze środowiskiem rodzinnym, okazywania szacunku i miłości oraz integrowanie dzieci i ich rodziców. To było wspaniałe spotkanie - prawdziwa skarbnica  pomysłów na zabawy integracyjne z rodzicami!

12 i 16 maja doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Agnieszka Bąbczyńska zorganizowała maraton szkoleniowy pt. „Królowa nauk w przedszkolu - zabawy i gry matematyczne cz. 1 i cz. 2”. Edukacja matematyczna w przedszkolu to niesamowicie ważny obszar! Dziś nie stanowi osobnej jednostki w nowej podstawie programowej, ale jest elementem czwartego obszaru dotyczącego rozwijania funkcji poznawczych naszych przedszkolaków. “Matematyka królową nauk” – tak mówią jedni. “Matematyka to koszmar” – tak mówią drudzy i to ci stanowią większość. Jak sprawić, by dziecko nie tylko nie obawiało się matematyki, ale i podchodziło do niej z entuzjazmem? Najważniejsze jest, aby połączyć naukę z ruchem i muzyką.

W pierwszej połowie maja Agnieszka Bujwicka – Pawłowska - nauczyciel mianowany z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, przeprowadziła szkolenie pt. "Zabawy klockami NEMI- pomysły na dziecięcą matematykę”. Klocki NEMI to pomoc dydaktyczna stworzona przez Nemezjusza Cywińskiego. Pomaga ona wprowadzić dzieci w świat matematyki poprzez wielozmysłowe doświadczanie jej. Wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym jest niezwykle proste - nawet gdy mamy do czynienia z przedszkolakami niepotrafiącymi jeszcze pisać. Dzięki ich właściwemu wykorzystaniu dzieci otrzymują obrazową reprezentację poszczególnych liczb zmierzającą ku wytworzeniu ich reprezentacji umysłowej. Co więcej – klocki NEMI można dotknąć i swobodnie nimi manipulować dostarczając tym samym większej ilości wrażeń.

Serdecznie dziękujemy pani mgr Monice Krupickiej oraz pani mgr Justynie Drozdowskiej za przeprowadzenie szkolenia „Przedszkolna akademia fascynacji - podstawy pedagogiki cyrku jako inspiracja do zabaw podwórkowych i festynowych”.

Supraśl – położone w sercu Puszczy Knyszyńskiej, miasto - uzdrowisko, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na turystycznej mapie Podlasia. Gwarantuje spokój, bliski kontakt z naturą, kusi zabytkami. 13 maja Międzyszkolna Sieć Nauczycieli Przedmiotów Społecznych, działająca w MODM, wybrała się w to urokliwe miejsce na szkolenie: „Spacer z historią w tle”. Tematem przewodnim wędrówki były drzewa (nie tylko Święte Sosny). Dziękujemy pracownikom Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa za pasjonującą opowieść o powstawaniu papieru oraz druku, dawnych maszynach introligatorskich i poligraficznych.

Katarzyna Szczęsnowicz - doradca metodyczny historii i wos MODM w Białymstoku

Doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie Katarzyna Szczęsnowicz we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku zorganizowała i przeprowadziła zajęcia patriotyczne pt. „Polak Mały” w dwóch grupach wiekowych (młodszej i starszej) w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Białymstoku.To projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej. Ma na celu zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. Jedną z najskuteczniejszych form pracy jest spotkanie z pracownikami IPN i ich wspaniałym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Za pomocą wydanych przez IPN pomocy edukacyjnych z serii ”Polskie symbole narodowe” oraz gra „Polak mały”, zachęcamy dzieci do postrzegania historii jako interesującego i naturalnego elementu otaczającego świata.

Pomoc Ukrainie

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MODM na Facebook'u