Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Szanowni Państwo,
w obecnej, dramatycznej sytuacji polecamy materiały informacyjne i edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli, które pomogą Państwu rozmawiać z uczniami o aktualnych wydarzeniach w Ukrainie jak również będą przydane we wsparciu dzieci i młodzieży ukraińskich, którzy przebywają w Polsce. Będziemy tu sukcesywnie dodawali kolejne pozycje.

Szkolenia dla nauczycieli Materiały edukacyjne Białystok dla Ukrainy

 

Białystok dla Ukrainy:

https://bialystokpomaga.pl

Informacje o działaniach miasta 

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich przedszkoli i szkół

Bezpłatny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy mieszkających w Białymstoku 

 - do góry - 

 


Szkolenia dla nauczycieli (m.in. wspierające w pracy z dziećmi z Ukrainy): 

18.05.2022 - - MODM w Białymstoku - Wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniem cudzoziemskim.  Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

12.05.2022 - MODM w Białymstoku - Fizyka Bez granic - Zapisy http://ipo.modm.bialystok.p

10.05.2022 - MODM w Białymstoku - W krainie dinozaurów- dary Froebla inspiracją zabaw i zajęć przedszkolnych. Zapisy http://ipo.modm.bialystok.p

4.05.2022 - - MODM w Białymstoku - Królowa nauk w przedszkolu, gry karciane. Zapisy http://ipo.modm.bialystok.p

4.05.2022 - MODM w Białymstoku - „Bawimy się wesoło” – propozycje zabaw muzyczno-ruchowych, tanecznych, instrumentacje utworów i szyfrowanie muzyki. Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

27.04.2022 -  MODM w Białymstoku - „Plecak pełen doświadczeń. O wspieraniu ucznia, który doświadczył wojny i uchodźctwa”.  Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

26.04.2022 -  MODM w Białymstoku -  Bajkoterapia sprzymierzeńcem nauczyciela i rodzica. Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

24.04.2022 -  MODM w Białymstoku -Certyfikowany Kurs: Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych.  Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

13.04.2022 - MODM w Białymstoku -- MODM w Białymstoku - „Pociąg do zabawy” – propozycje zabaw muzyczno-ruchowych do wykorzystania w pracy z małymi dziećmi. Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

12.04.2022 - - MODM w Białymstoku - Jak przygotować się na przyjęcie dzieci uchodźców i jak wspierać ofiary wojny na Ukrainie. Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

08.04.2022 - MODM w Białymstoku - Opracowanie kart pracy w języku polskim i ukraińskim do wykorzystania na lekcjach fizyki z użyciem mobilnych laboratoriów cyfrowych Einstein+3 wraz z wybranymi czujnikami pomiarowymi.Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

7.04.2022 -  MODM w Białymstoku - Metoda Dobrego Startu jako jeden ze sposobów nauki czytania w tym również przez dzieci obcokrajowców. - Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

6.04.2022 - - MODM w Białymstoku - Wielkanocne programowanie to zabawa a nie wyzwanie- inspiracje do zabaw z kodowaniem Zapisy http://ipo.modm.bialystok.p

Cykl szkoleniowy prowadzony przez wykładowców Polonicum Uniwersytet Warszawski. Dobre rady dla lektorów i lektorek języka polskiego jako obcego (i wszystkich innych dobrych ludzi, którzy pomagają przychodźcom).

6.05.2022, 13.05.2022r., 20.05.2022r.- MODM w Białymstoku - Kurs "Strażnicy uśmiechu" - „Strażnicy Uśmiechu” to autorski program prof. Nady Ignjatović-Savić oparty na NVC (porozumieniu bez przemocy), który powstał w latach 90-tych XX wieku po wojnie w krajach byłej Jugosławii, aby pomóc dziecom dotkniętym skutkami konfliktu porozumiewać się ze sobą, budować dobre relacje i patrzeć w przyszłość z optymizmem. Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji psychospołecznych, potrzebnych nauczycielom do realizacji programu z uczniami. W obecnej sytuacji scenariusze zajęć i zdobyte kompetencje mogą być bardzo pomocne w realizacji godzin wychowawczych i innych zajęć z uczniami. Szkolenie płatne. Koszt 300 zł (w cenie kursu książka ze scenariuszami zajęć). Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

1.04.2022r. Jak pracować z dzieckiem cudzoziemskim? – godz. 15:00-18:00. Szkolenie online. MODM w Białymstoku - Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

1.04.0222r. Gry i zabawy integrujące zespół klasowy -  godz. 16:00 - 18:00, - MODM w Białymstoku - Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

31.03.2022r. - "Uczę polskiego jako obcego" - seria czterech spotkań online.

30.03.2022, godz.: 10.00-13.00 - MODM w Białymstoku - bezpłatne szkolenie on-line dla dyrektoró szkół i placówek oświatowych: Jak zorganizować pracę, w związku z napływem uczniów - dzieci uchodźców wojennych. Rozwiązania prawne i organizacyjne w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. Zapisy telefoniczne w sekretariacie MODM. tel. 695 634 481.

29.03.2022r. godz. 16:00 - Empatyzacja - szklenie online 

23.03.2022r. - MODM w Białymstoku - Jak budować współpracę w zespole klasowym na lekcjach języka obcego?  Szkolenie online.  Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

19.03.22 r. -  MODM w Białymstoku -"Śladami wielokulturowości w Białymstoku. Wirtualna wycieczka w kilku językach. Białystok (20- lecie międzywojenne)”.  Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

15.03.2022r. Zasady korzytania przez uczniów cudzoziemskich z nauki i opieki w publicznych placówkach - Szkolenie rezalizowane przez MAC Edykacja i projekt "Z klasą"

9.03.22 r. - MODM w Białymstoku - "Śladami kultury szlacheckiej na Podlasiu (obyczaje, mity, legendy) - jak zaplanować i zrealizować wycieczkę szkolną o tematyce historycznej i patriotycznej dla uczniów szkoły podstawowej". Poznanie oferty Przysiółka Szlacheckiego Pacowa Chata. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania w pracy z obcokrajowcami w edukacji z zakresu polskiego dziedzictwa narodowego. Zapisy http://ipo.modm.bialystok.pl

O rozmowie z uczniami i uczennicami na temat wyzwań migracyjnych w szkole. Webinar Centrum Edukacji Obywatelskiej z 17.03.2022r.

Jak przygotować klasę na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy? Webinar Centrum Edukacji Obywatelskiej z 10.03.2022r.

Jak przygotować szkołę na przyjęcie uczniów z Ukrainy? Wskazówki dla dyrektorów - Webinar Centrum Edukacji Obywatelskiej z 4.03.2022r.

Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą? - Webinar Centrum Edukacji Obywatelskiej z 24.02.2022r.

Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli polskich – kurs online

  - do góry - 

 


Materiały edukacyjne: 

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie - materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji

Jak przygotować klasę na przyjęcie uczniów z Ukrainy? Materiały dla nauczycieli od Fundacji "Uniwersytet dzieci"

Kreatywnie po ukraińsku - zbiór materiałów na stronie mamyprojekt.pl

SOS dla Ukrainy - ogromna ilość materiałów od  Sieci Organizacji Społecznych

Materiały edukacyjne WCIES dotyczące Ukrainy

Strona "Biblioteki dla Ukrainy" - menu na górze zawiera min. informacje praktyczne, zagadnienia prawne, materiał edukacyjne, informacje o kursach języka ukraińskiego i polskiego, książki w języku ukraińskim itp.

Sytuacja w Ukrainie – materiały dla nauczycieli i nauczycielek - Materiały Fundacji "Szkoła z klasą". W tym nagrania webinariów, poradniki, scenariusze zajęć

Materiały ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki

Edukacja zdalna. Plan zajęć dla poszczególnych klas wraz z materiałami edukacyjnymi w formie filmów lub podręczników.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ucznia z Ukrainy - w języku ukraińskim

Porady dla nauczycieli polskich szkół od OEZiK 

Porozmawiajmy o wojnie w Ukrainie (film dla dzieci) - Fundacja Damy Dzieciom Siłę

Polska – Ukraina. Razem w szkole - Cykl dla nauczycieli i dyrektorów organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Materiały edukacyjne z Centrum Edukacji Obywatelskiej

Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – materiały o tym, jak ich wspierać z  Centrum Edukacji Obywatelskiej

Psycholog radzi, jak w domu i w szkole rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie - Blog Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Wsparcie nauczycieli. Wskazówki dla rodziców. - Bardzo rozbudowany Padlet z dużą ilością linków i materiałów.

Ukraińscy uczniowie w naszej klasie - Poradniki dla nauczycieli (wychowanie, j.polski, matematyka, historia i wos, bilogi ai inne)

O sytuacji dzieci cudzoziemskich w polskim systemie edukacji  - Zbiór publikacji, które w szczegółowy i całościowy sposób opisują sytuację edukacji w szkole dziecka pochodzącego z kraju cudzoziemskiego: od przepisów prawnych po psychologiczne aspekty tego doświadczenia. 

Raporty i rekomendacje na temat sytuacji dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach - Publikacje, które opisują rekomendacje dla szkół z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi 

Narzędzia do pracy z dziećmi cudzoziemskimi - Publikacje zawierające narzędzia do pracy z dziećmi cudzoziemskimi: testy fo diagnozy i monitorowania umiejętności edukacyjnych, materiały do nauki języka polskiego jako obcego oraz języka edukacji szkolnej, scenariusze zajęć.

 Checklisty dla szkół wielokulturowych 

Akcja "Serce dla Ukrainy"

Pakiet powitalny dla uczniów i rodziców (wersja edytowalna do dostosowania dla konkretnej szkoły)

Materiały w języku ukraińskim od wydawnictwa "Dwie siostry"

Bezpłatna SZKOŁA ONLINE dla dzieci z Ukrainy.

Język polski / ukraiński:

Strona POLSKI I KROPKA poświęcona nauczaniu i nauce języka polskiego dla obcokrajowców.

Kanał You Tube POLSKI I KROPKA.

Irmina Żarska - Rysunkowy język polski - szereg webinariów na temat nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz kurs podstaw języka ukraińskiego.

Moc opowieści – baza bezpłatnych książek dziecięcych po ukraińsku.

Komunikacja z uczniem w języku obcym – jaki problem? - Tłumaczenie w czasie rzeczywistym z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie przy pomocy aplikacji Tłumacz Google - Artykuł Jerzego Okrasińskiego - doradcy metodycznego MODM w Białymstoku

Jak tłumaczyć rozmowy ukraińsko-polskie? Tłumacz Google – instrukcja

Rozmówki polsko - ukraińskie za darmo od Empiku

“Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie”

Podręczniki Język Polski bez Granic do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich.

Darmowe materiały do nauki języka polskiego jako obcego od Fundacji Cup of Polish.

Fizyka:

Fizyka od podstaw (można wybrać napisy w j. ukraińskim)

Animacje i symulacje fizyczne z wyborem języka (w tym również język ukraiński)

Biologia:

Filmy do lekcji biologii z napisami w języku ukraińskim. 

Wychowanie fizyczne:

Zabawy integracyjne dla dzieci z Ukrainy

Matematyka:

Podręczniki z matematyki w języku ukraińskim

Materiały dydaktyczne na lekcje matematyki w języku ukraińskim.

UKRAIŃSKA Khan Academy

 

 - do góry - 

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MODM na Facebook'u