Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Scenariusz zajęć do dyspozycji wychowawcy w klasie IV (45 min.)

Opracowanie: Aneta Polak – Karpowicz , SP nr 43 w Białymstoku 

Temat: Jeśli zdrowo żyć pragniemy, zastanówmy się, co jemy !

Cel główny:
- dbanie o własne zdrowie – zdrowe odżywianie

Cele szczegółowe:
- dbanie o estetykę stołu i kulturalne zachowanie podczas posiłku
- przygotowanie jadłospisu na jeden dzień
- stosowanie zasad zdrowego odżywiania
- rozróżnianie produktów zdrowych i szkodliwych dla zdrowia
- zgodna współpraca w grupie

Metody: heureza, drama, burza mózgów, metoda ćwiczeń praktycznych

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Wstęp
I. Powitanie uczniów.
II. Sprawy porządkowe ( sprawdzenie listy obecności).
III. Zapisanie przez uczniów skojarzeń związanych ze słowem „zdrowie” (burza mózgów)

ZDROWIE
IV. Podanie tematu lekcji, zapoznanie z celami zajęć.

Rozwinięcie

I . Występ teatrzyku klasowego - krótkie inscenizacje na podstawie utworów Jana Brzechwy („Pomidor”, „Na straganie”, „Arbuz” )
• Krótka dyskusja na temat zdrowego odżywiania- analiza piramidy zdrowia

II. Tworzenie jadłospisu z uwzględnieniem jego walorów zdrowotnych.
• Podział dzieci na pięć grup. Każda grupa otrzymuje kolorowe gazety
z rysunkami różnych produktów spożywczych. Zadaniem grup jest sporządzenie jadłospisu na jeden posiłek : I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
• Wybrane produkty dzieci wycinają i naklejają na papierowe talerze. Mogą dorysować produkty, które nie zostały ujęte w ulotkach (gazetkach). Po wykonaniu ćwiczenia przedstawiciel grupy prezentuje jadłospis na dany posiłek. Następnie jadłospisy zostają umieszczone w sali (na gazetce ściennej)

III. Praca w grupach
• I grupa – przygotowuje reklamę zdrowego produktu
• II grupa – układa piosenkę nt. zdrowego stylu życia
• III grupa - proponuje smaczne i zdrowe produkty, które można zjeść na drugie śniadanie zamiast hot-doga ( przygotowuje plakat )
• IV grupa – przebiera się za warzywa i owoce oraz przygotowuje pokaz mody

IV. Prezentacje grup na forum klasy - podsumowanie i ocena wystąpień

V. Przygotowanie soku ze świeżych owoców (uczniowie przygotowali różne owoce, nauczyciel przyniósł sokowirówkę)
• Higiena przyrządzania i spożywania posiłków
- umycie rąk i owoców,
- przygotowanie czystych szklanek,
- obieranie i krojenie owoców,
- wyciskanie soku przy pomocy sokowirówki
- uporządkowanie miejsca pracy,
- degustacja soków owocowych

Zakończenie

I. Uczniowie wypisują na kolorowych kartkach nazwy zdrowych
i szkodliwych produktów, a następnie podchodzą do tablicy ( na tablicy narysowany jest kosz i walizka) i umieszczają je w odpowiednim miejscu ( do walizki pakują smaczne i zdrowe produkty; do kosza „wrzucają” szkodliwe dla zdrowia produkty)

II . Uczniowie kończą zdania:

• Jedz owoce i warzywa …
• Chude mięso, drób i ryba …
• Mleko, jogurt i maślanka …
• Jedz surówki i sałatki …
• Sok warzywny, owocowy …

 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31