Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Maria Jolanta Ambrożej i Grażyna Rogowska

KONKURS HUMANISTYCZNY – etap wojewódzki
TEST Z ZAKRESU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI HUMANISTYCZNYCH
dla uczniów szkół podstawowych

Czas pracy – 90 minut Maksymalna liczba punktów – 72

Informacje:

Test złożony jest z 30 zadań, wśród których są:
- zadania zamknięte, które wymagają zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi spośród gotowych rozwiązań; 
- zadania otwarte, które wymagają od Ciebie zredagowania własnej wypowiedzi pisemnej. 


Przy każdym zadaniu została podana liczba punktów możliwych do uzyskania. 

Postaraj się, aby Twoja praca była napisana czytelnie i starannie. 

ŻYCZYMY POWODZENIA!

I. Rządy w starożytności i współcześnie

1. Uzupełnij tabelę: (3p)

Państwo Starożytny Egipt Starożytna Grecja (Ateny) Rzym do czasów Oktawiana Augusta 
Jaka forma rządów występowała?  
Kto sprawował władzę?  

2. Wymień przynajmniej 3 osiągnięcia starożytnych ludzi w dziedzinie nauki. (3p)

A. .......................................................................................................
B. .......................................................................................................
C. .......................................................................................................
D. .......................................................................................................
E. .......................................................................................................

 

...

Powyższe i pozostałe punkty dostępne są w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31