Zapisy na kursy - przez Internetową Platformę Obsługi

 

 Nazwa   „Moi przyjaciele z Literkowa” - program nauczania ortografii w klasach I – III.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztaty w dn.12.10. 2020
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani
 Kierownik szkolenia  C. Borowska
 Liczba godzin  6
 Cena  50zł

 

 Nazwa   RUROWA PETARDA - warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Bum Bum Rurek
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztaty w dn.14.11.2020
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy
 Kierownik szkolenia  C. Borowska
 Liczba godzin  6
 Cena  150zł

 

 Nazwa  Bożonarodzeniowe, karnawałowe i zimowe igraszki z muzyką. 
 Rodzaj formy doskonalenia  kurs doskonalący w dn. 21. 11.2020
 Adresaci  Nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
 Kierownik szkolenia  C. Borowska
 Liczba godzin  10
 Cena  90 zł

 

 Nazwa  W drodze do logicznego myślenia. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztaty
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 Kierownik szkolenia  M. Lech
 Liczba godzin  5
 Cena  50zł

 

 Nazwa  Małe kroki, duże zmiany. W kierunku samodzielnego uczenia się. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztaty
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 Kierownik szkolenia  M. Lech
 Liczba godzin  5
 Cena  50zł

 

 Nazwa  Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) 
 Rodzaj formy doskonalenia Szkolenie
 Adresaci  pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w komunikowaniu się
 Kierownik szkolenia  Anna Gawryluk
 Liczba godzin  16
 Cena  250

 

 Nazwa   „GOLDEN FIVE” - Szkolenie nadające uprawnienia realizatorów Międzynarodowego Programu Profilaktycznego. Program ma na celu poszerzanie kompetencji wychowawczych nauczycieli. „Golden Five” znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim (Best Practice). Nauczyciele, realizując założenia programu, rozwijają praktyczne umiejętności wychowawcze i dydaktyczne w następujących pięciu obszarach: 1. Sprawne zarządzanie klasą. 2. Dostosowanie nauczania w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki. 3. Budowanie pozytywnych relacji nauczycieli z uczniami. 4. Kreowanie dobrego klimatu społecznego w klasie. 5. Budowanie relacji zachęcających do współpracy nauczyciela z rodzicami i wspieranie rozwoju uczniów. Po ukończeniu warsztatów nauczyciele pracują w swoich klasach z uczniami. Przewidziane są wówczas superwizje celem omówienia trudności i napotkanych sytuacji we wprowadzaniu programu. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
 Rodzaj formy doskonalenia Szkolenie
 Adresaci Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.
 Kierownik szkolenia Julita Majewska
 Liczba godzin 12 (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
 Cena 250 zł

 

 Nazwa   Karmienie terapeutyczne Human Touch INTRO - kurs podstawowy -18.10.20 (9:00-16:00). Koncepcja KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO HUMAN TOUCH skupia się przede wszystkim na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju Dziecka, ale zwraca też uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców i terapeuty przez budowanie pozytywnych relacji. Zobacz dziecko – wspieranie fundamentalnej potrzeby i umiejętności patrzenia, obserwacji, empatii i współodczuwania. Nie tylko karmimy, ale przede wszystkim odżywiamy. W programie szkolenia: - Wczesna interwencja, karmienie terapeutyczne dzieci z grupy ryzyka profilaktyka zaburzeń jedzenia i picia /wprowadzenie/. - Wsparcie dla rozwoju komunikacji, funkcji poznawczych, dojrzałości OUN. - Strategie karmienia, przeciwdziałanie kompensacjom, patologicznym wzorcom przyjmowania pokarmów, profilaktyka awersji pokarmowych - Konsystencja, temperatura i smak potraw dobrany indywidualnie dla dziecka, jego możliwości na danym etapie rozwoju -Diagnoza dystrakcji w procesie jedzenia i picia, zarówno sensorycznym, motorycznym, emocjonalnym jak i żywieniowym. Prowadząca: mgr Monika Habik (NEUROGEN) neurologopeda kliniczny, terapeuta karmienia i interwencji żywieniowej.
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs podstawowy Karmienie terapeutyczne Human Touch, będzie miał charakter interaktywny-warsztatowy.
 Adresaci  terapeuci, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psychologowie, fizjoterapeuci, nauczyciele i rodzice, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  9
 Cena  300zł

 

 Nazwa  Szkolenia nadające uprawnienia trenera programu „Między dziewczynką, a kobietą”.
3 dniowe warsztaty prowadzone są w oparciu o Porozumienie bez Przemocy, Rodzicielstwo Bliskości i filozofię Jespera Juula. Założenia Programu: Jako dorośli możemy mądrze wspierać dzieci oraz wyposażyć je w kompetencje potrzebne w dzisiejszym świecie. Zadbajmy wspólnie o silne poczucie własnej wartości dziewczynek oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami dojrzewania. Podczas warsztatów trenujemy kompetencje w trzech obszarach: Społecznym: Wdzięczność, komunikacja, współpraca w zespole, radzenie sobie z konfliktami, wyrażanie uczuć i potrzeb, asertywność. Emocjonalnym: Empatia, samoświadomość, radzenie sobie ze stresem, uważność, aktywne słuchanie, budowanie relacji. Rozwój i nauka: Efektywna nauka, samodzielne myślenie, zarządzanie sobą w czasie, przedsiębiorczość, zarządzanie finansami, stawianie i realizacja celów, kreatywne myślenie, rozwijanie talentów i mocnych stron. Forma Programu: 26 spotkań z dziewczętami, 13 tematów. Każde ze
spotkań trwa 1,5 godziny. Pierwsze i ostatnie z udziałem rodziców. Tematy: 1.Poznajmy się. 2.Dzieciństwo. 3.Kobiecość. 4.Ważne relacje. 5.Empatia, wdzięczność. 6.Konflikt. 7.Stawianie granic. 8.Scenariusze na trudne sprawy. 9.Media społecznościowe. 10.Zasoby/Organizacja. 11.Zarządzanie finansami i zasobami własnymi. 12.Obraz siebie. 13.Spotkanie podsumowujące i pożegnalne Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  24 godz (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
 Cena  600 zł/ os

 

 Nazwa   „W obronie marzeń” - podróż do krainy nowych możliwości gdzie od teraz Ty świadomie będziesz tworzyć otaczający Cię świat. Warsztat skierowany jest do osób, które chcą od życia czegoś więcej. Spotkać prawdziwą przyjaźń i miłość, znaleźć lepszą pracę czy tak zwyczajnie po prostu nauczyć się marzyć! A co za tym idzie poznać lepiej samego siebie i dowiedzieć się czego tak naprawdę od życia oczekujemy. Podczas warsztatu uczestnicy poznają również niesamowite efekty pracy z marzeniami wśród dzieci i młodzieży Warsztat „W obronie marzeń” ma jeden zasadniczy cel: wywołać pozytywne emocje oraz odblokować umysł do podążania za skrywanymi potrzebami i pragnieniami. Ma wyzwolić drzemiącą w nas siłę tworzenia własnego życia (tzw. myśl sprawczą), uzmysłowić nam, że niemożliwe nie istnieje. Podczas warsztatu uczestnicy poznają narzędzia i sposoby jak jasno i precyzyjnie określać swoje marzenia. W trakcie zajęć praktycznych nauczą się jak a następnie stworzą swoją, indywidualną mapę marzeń. Poznają niuanse kreowania swojej przyszłości. Przekonały się o tym dzieci które pracowały z marzeniami w prezentowany podczas warsztatów sposób. Często były to dzieci doświadczone przez
los (pochodząc z rodzin dysfunkcyjnych, trudnych) na co dzień zwykle nie mające powodu do uśmiechu, a tym bardziej szans i sposobności, by – tak po dziecięcemu: beztrosko marzyć. Tymczasem warsztaty udowodniły, że jeśli marzenie jest wystarczająco duże, fakty naprawdę nie mają znaczenia, a każdy, jeśli tylko poczuje się bohaterem swojego życia, staje się skutecznym marzycielem. Dzieci – śmiałkowie i prawdziwi przewodnicy po krainie marzeń wiedzą, że czas na marzenia jest zawsze. Praca ta będzie wykonywana pod okiem wykwalifikowanego trenera. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. Prowadząca: Agnieszka Lilya Fałat. Osoba pełna pasji, radości życia, a co najważniejsze żywy przykład działania przedstawianych tu teorii. Z wykształcenia i zawodu: pedagog, artysta-plastyk oraz architekt; z przekonania i powołania – trener mentalny, terapeutka korzystająca z wielu metod, min. hipnozy. Skuteczna marzycielka, która przekracza granice własnej wyobraźni: odważnie marzy i uczy tego innych; sprawia, by niemożliwe stało się możliwe. Przekonana o sprawczym działaniu myśli, traktująca człowieka i świat jako naczynia wypełnione dobrem i miłością. Właścicielka „Renezis – szkoły spełnionych marzeń”, a także Prezeska Fundacji Renezis oraz prowadząca program telewizyjny "Świat, którego nie widzimy".
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  6 (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
 Cena  220 zł/os.

 

 Nazwa  "Nauka umiejętności przydatnych w pracy z młodym człowiekiem. Praca z oporem, agresją. Jak zmotywować i zachęcić do współpracy.” – 26.09.2020 (9:00-16:00) Zakres tematyczny szkolenia: Dojrzewanie to burzliwy okres zarówno dla dzieci jak i towarzyszących im dorosłych. - Co zrobić, aby lepiej zrozumieć młodego człowieka? - Jak mówić, żeby chciał nas słuchać? - Jak motywować do współpracy? - Jak radzić sobie z oporem? - Jak budować relacje? Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi na warsztatach, gdzie wyposażymy w umiejętności radzenia sobie ze złością, agresją
i innymi trudnymi emocjami. Pokarzemy jak zachęcać i motywować do zmiany. Jak wspierać młodego człowieka. Prowadzenie: Joanna Szmurło – Dyrektor i współwłaściciel Ośrodka Revenu. Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Od prawie 20 lat pracuje z młodzieżą i dorosłymi, zajmując się różnymi formami terapii, psychoterapii i psychoedukacji. W pracy zawodowej łączy techniki terapeutyczne z szacunkiem do pacjenta i jego potrzeb. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, zainteresowani nauczyciele.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  8
 Cena  120zł

 

 Nazwa  „Kurs Terapia Ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży.” 7- 8.11.20 Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Terapeuty Ręki dzieci i młodzieży i przygotowuje do : - diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej - wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej - zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym - zajęć profilaktycznych w obszarze motoryki terapii ręki - zajęć korekcyjno
– rewalidacyjnych w obszarze terapii ręki Każdy uczestnik otrzymuje: - materiały szkoleniowe (podręcznik oraz ćwiczenia) - segregator - 2 certyfikaty - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - samodzielnie wykonane pomoce - opracowane przez uczestników scenariusze, konspekty oraz programy terapeutyczne 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  30 (10 godzin – część teoretyczna, 20 godzin – część praktyczna)
 Cena  650 zł

 

 Nazwa  Kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Terapeuty Empathy Dolls – Lalki Terapeutyczne Human Touch Therapy 17.10.20 (9:00-15:00) Kurs kończy sie egzaminem - uczestnik otrzymuje tytuł terapeuty Empathy Dolls. Zakres tematyczny szkolenia: Koncepcja Lalek Terapeutycznych Empathy Dolls, skupia się na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz konieczności doskonalenia jego umiejętności w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Wspieranie fundamentalnej potrzeby obserwacji, empatii. Mirroring, eye contact, dotyk, zapach, dźwięk – wielozmysłowe możliwości komunikacji i kontaktu terapeutycznego. Unikalne podejście, skupia się nie tylko na indywidualnym rozwoju, terapii i rehabilitacji dziecka, ale zwraca uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców, terapeutów, opiekunów, personelu medycznego poprzez budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem i wzajemnych. Niefarmakologiczne wsparcie w diagnozie i terapii dziecka z autyzmem, dziecka z niepełnosprawnością, dziecka w grupie rówieśniczej, dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, dziecka z wyzwaniami wsparcia dla komunikacji oraz rozwoju kompetencji terapeuty i nauczyciela. Prowadzenie: mgr MONIKA HABIK NEUROGEN neurologopeda kliniczny, terapeuta karmienia i interwencji żywieniowej.Monika Habik NEUROGEN ma wyłączność prowadzenia Certyfikowanego Kursu Empathy Dolls w Polsce za zgodą właściciela patentu (all rights reserved). 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  terapeuci - logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, nauczyciele i rodzice pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  8
 Cena  350zł

 

 Nazwa  „Kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Trenera Umiejętności Społecznych (TUS) – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych” Termin szkolenia: 17.10.2020 (sobota) - godz. 8:30-17:00 18.10.2020 (niedziela) - godz. 8:30-15:00 Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych i przygotowuje do: - tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych - prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami Każdy uczestnik otrzymuje: - materiały szkoleniowe - certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - filmy ze scenkami modelowymi (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) - plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS) Kurs odbywa się w systemie blended learning: - Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning. Przed częścią praktyczną uczestnik otrzymuje pocztą mailową komplet materiałów szkoleniowych do zapoznania się. Treść przekazanych materiałów jest bazą teoretyczną dla części warsztatowej. - Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów stacjonarnych, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  30 (10 godzin – część teoretyczna, 20 godzin – część praktyczna)
 Cena  650 zł

 

 Nazwa   „Spotkania z Leonem” - Profesjonalne szkolenie 20-godzinne wraz z licencyjnymi, gotowymi materiałami do pracy z dziećmi: Cykl zajęć psychoedukacyjnych ( wg autorskiego programu SI) przeznaczony dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. Uczestnicy otrzymują je w formie elektronicznej. Tematyka zajęć: osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów. Praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć, praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą. Termin: 3-4.10.2020
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi 5-9 lat.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  20
 Cena  250zł

 

 Nazwa  „Jeśli coś nie działa – nie rób tego więcej. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – wprowadzenie.” Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Dzięki poznaniu założeń TSR oraz przećwiczeniu bazowych techniki i metod, uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność posługiwania się komunikacją ukierunkowaną na budowanie rozwiązań przy wykorzystywaniu potencjału i możliwości ucznia. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: - założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, - zasad komunikacji opartej na poszukiwaniu rozwiązań, - poznanie i doświadczenie działania technik i pytań twórczych służących pozytywnej zmianie, - stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z uczniem w różnego typu relacjach. Kurs nie jest kursem nadającym tytuł terapeuty TSR. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  20 (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
 Cena  160zł

 

 Nazwa  „Mindfulness od podstaw”- kształtowanie odporności na stres poprzez praktykę mindfulness. Szkolenie jest propozycją dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowej osobiste związane z budowaniem odporności psychicznej, redukcją stresu i inteligencją emocjonalną. Program szkoleniowy łączy aspekty teoretyczne i praktyczne związane z zastosowaniem treningu uważności (ang. mindfulness) w tworzeniu indywidualnych umiejętności redukowania codziennego stresu,
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz nawiązywania relacji opartych na empatii. Część teoretyczna szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak neurobiologiczna podstawa mindfulness, wpływ stresu na mechanizmy poznawcze człowieka, inteligencja emocjonalna i uważna komunikacja. Część praktyczna szkolenia bazuje na metodzie Mind-fulness Based Stress Reduction (MBSR) stworzonej przez prof. Jona Kabat-Zinna i jego zespół w Centre for Mindfulness in Medicine, HealthCare and Society przy University of Massachusetts Medical School. Opiera się na rozwijaniu uważności- wrodzonej umiejętności człowieka do bycia świadomym siebie i otoczenia w bieżącej chwili. Uczestnicy szkolenia pod kierunkiem certyfikowanego nauczyciela metody MBSR wezmą udział w treningu mindfulness. Otrzymają materiały szkoleniowe oraz instrukcje ćwiczeń potrzebne do samodzielnej praktyki mindfulness. Będą mieli także okazję, dzięki własnemu doświadczeniu z praktyki, uzyskać wiedzę na temat tego jak wykorzystywać swoje doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Program szkolenia: Moduł 1. Co to jest mindfulness/uważność? Teoretyczne podstawy mindfulness, historia nurtu w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą. Neurobiologiczne podstawy mindfulness. Rozpoczęcie treningu mindfulness- skanowanie ciała. Moduł 2. Ciało jako podstawa praktyki mindfulness. Stres i jego wpływ na ciało i umysł człowieka. Sesja uważnego ruchu i uważnej obserwacji Moduł 3. Jak radzić sobie z trudnymi myślami i emocjami? Wpływ myśli i emocji na reakcję stresową. Sesja uważnej obserwacji myśli i emocji. Praca z kartami uczuć i potrzeb. Moduł 4. Jak wykorzystać nabyte umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą? Uważna komunikacja, metody pracy z dziećmi- zabawy i interwencje sprzyjające regulacji emocjonalnej, rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem gry coachingowej „Strefa Porozumienia”. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  20 godzin (4 spotkania). Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO.
 Cena  390 zł

 

 Nazwa  Komunikacja empatyczna (NVC) w edukacji – cykl spotkań Celem szkolenia jest praca nad komunikacją z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami placówek oświatowych, która pomaga zbudować silne relacje typu wygrany-wygrany, wspiera w procesie odważnego nazywania i mówienia o swoich potrzebach. Te umiejętności pomagają nam w życiu osobistym, w wychowywaniu dzieci w oparciu o szacunek i bliskość, jednocześnie wspierają je w budowaniu poczucia własnej wartości oraz uważności na siebie i na bliskich. Przyjrzymy się skutecznym formom mówienia i słuchania, szczególnie trudnych komunikatów, stawianiu granic z jednoczesną dbałością o relacje oparte na zaufaniu i współpracy. Pracować będziemy nad konfliktami oraz złością w życiu nauczyciela, jej wyrażaniu i przyjmowaniu. Będziemy poznawać komunikację opartą na rozpoznawaniu i nazywaniu potrzeb, wzbogacającą relacje panujące w naszych szkołach oraz domach, co się przyczyni do podwyższenia jakość życia. Szkolenie ma formułę praktyczną. Część teoretyczna ma na celu wprowadzenie do ćwiczeń. Warsztaty inspirowane są działalnością Marshalla Rosenberga, autora Porozumienia bez Przemocy (NVC) Moduł 1. Wprowadzenie do komunikacji empatycznej w szkole.1. Moduł 2. Zastosowanie komunikacji empatycznej w edukacji. Skuteczne prośby. Moduł 3. Złość, która nie krzywdzi. Moduł 4. Trudne komunikaty Moduł 5. Jak sobie radzić z konfliktem. Moduł 6. Kary i nagrody w szkole Moduł 7. Mediacje i Konstruktywna informacja zwrotna. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  Cykl 7 3-godzinnych spotkań. Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO.
 Cena  390 zł

 

 Nazwa  „Train the Trainers” – warsztat podstawowych umiejętności trenerskich dla nauczycieli, wychowawców i psychologów szkolnych. Szkolenie jest dedykowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców i kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, którzy w pracy zawodowej mają styczność z procesami grupowymi oraz prowadzą lekcje, warsztaty, seminaria, szkolenia czy spotkania tematyczne. Celem szkolenia jest: rozwój podstawowych umiejętności prowadzenia szkoleń i zajęć, poznanie technik i metod prowadzenia interesujących zajęć, rozwój umiejętności autoprezentacji, wymiana doświadczeń między uczestnikami, uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników i prowadzącego, diagnoza mocnych stron oraz własnych obszarów rozwojowych. Korzyści dla uczestników: znajomość stylów uczenia się dorosłych i dzieci, autodiagnoza własnego stylu uczenia się, znajomość metodologii przygotowywania efektywnych zajęć i programów, umiejętność przygotowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów zajęć i szkoleń, umiejętność pobudzania zaangażowania grupy na każdym etapie szkolenia poprzez wprowadzenie różnych
metod aktywizacji grupy, poznanie wybranych ice-breakerów i sposobów na integrację grupy, świadomość znaczenia oraz umiejętność poprawnego przekazywania instrukcji do ćwiczeń, poznanie zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, znajomość sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wymagającymi uczestnikami i uczniami podczas zajęć. Program szkolenia: a) Wprowadzenie tematu: zapoznanie się, program szkolenia, metody szkolenia, korzyści, zbudowanie atmosfery komfortu pracy, kontrakt. b) Zasady uczenia się dorosłych i dzieci: podstawy andragogiki, podstawy neurodydaktyki, rola pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, neuroplastyczność mózgu. c) Indywidualne style uczenia się: poznanie cyklu Kolba, zbudowanie świadomości w zakresie wagi budowy zajęć zgodnie z
cyklem Kolba, poznanie indywidualnych stylów uczenia się i postrzegania świata, autodiagnoza - kwestionariusz stylów uczenia się, zbudowanie świadomości nt. wpływu indywidualnego stylu uczenia się na styl prowadzenia zajęć. d) Przygotowanie efektywnych programów szkoleniowych: rola przygotowania się do zajęć (konspekt, draft, notatki, prezentacja multimedialna) znaczenie badania potrzeb uczestników, struktura programu zajęć, wykorzystanie cyklu Kolba w przygotowaniu programu zajęć. e) Autoprezentacja i praca z pomocami szkoleniowymi: rola mowy ciała w pracy nauczyciela, rola pomocy szkoleniowych typu rzutnik, flipchart, karty, w efektywności zajęć (jak z nich korzystać by wspierały w procesie nauki), zapoznanie z innymi wybranymi narzędziami pracy trenera. f) Struktura szkolenia: określenie celów każdego etapu zajęć, określenie potrzeb uczestników na każdym z etapów zajęć, określenie zadań nauczyciela na każdym etapie zajęć. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  2 moduły po 4 godziny. Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO.
 Cena  220 zł

 

 Nazwa  „Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie pracowników edukacji” Tych kompetencji nie rozwijało się dotąd ani w szkole, ani na studiach. A pracownicy edukacji szczególnie ich potrzebują, by zadbać o osobistą równowagę i satysfakcję z wykonywanej pracy, która często jest misją życiową. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zbudowanie świadomości uczestników, w zakresie znaczenia planowania i zarządzania sobą w czasie dla efektywności i wydajności wykonywanych zadań. Program szkolenia prowadzi uczestnika przez takie zagadnienia jak: identyfikacja czynników wpływających na własną wydajność, poznanie metod ustalania priorytetów, znajomość metod planowania pracy, rozwój umiejętności organizowania swojej pracy oraz monitoringu jej efektów. Szkolenie to kształtuje i rozwija umiejętności: identyfikacji "złodziei czasu" oraz sposobów na wyeliminowanie ich, poznania mechanizmu działania nawyku oraz jego wpływu na osobistą efektywność, wyznaczania priorytetów, wydajnego planowania z wykorzystaniem różnych narzędzi (również technologicznych), fizycznej organizacji dokumentów i spływających zadań, uważności na swoje potrzeby i strategie ich zaspokajania, koncentracji dla zwiększania wydajności w pracy i poza nią, identyfikacji niewspierających nawyków związanych z zarządzaniem zadaniami w czasie, przygotowania planu wdrożenia nowej wiedzy i umiejętności w codzienność zawodową i prywatną. Program szkolenia: 1. Wstęp i runda zapoznawcza: sprawy organizacyjne, program szkolenia, zbudowanie atmosfery komfortu pracy, kontrakt. 2. Ja i mój czas: różnice pomiędzy zarządzaniem czasem a zarządzaniem sobą w czasie, znaczenie różnic pomiędzy efektywnością a wydajnością dla organizacji i zarządzania zadaniami w pracy. 3. Jak zarządzam sobą w czasie: autodiagnoza zarządzania sobą w czasie - mocne strony, obszary rozwojowe - test, mininawyki i ich siła wg. Stephena Guise'a, lista spraw niedokończonych. 4. Planuj z głową: zasada Pareto, zasada 60/40, technika ALPEN w planowaniu zadań. 5. Dystraktory i prokrastynacja - jak sobie z nimi radzić: czym są "pożeracze czasu" i jak wpływają na naszą wydajność, dlaczego nie musisz odpowiadać na maile cały czas - lista rozpraszaczy, wsparcie technologiczne w walce z dystraktorami, techniki ćwiczenia mięśnia koncentracji, morning pages - siła porannego oczyszczania umysłu, prokrastynacja i techniki radzenia sobie z opóźnieniami,perfekcjonizm – jak wpływa na naszą efektywność w pracy. 6. Zasady zarządzania sobą w czasie wg. "Zen to done" LEO BABUTA: poznanie technik planowania i ustalania celów metodą SMART, dlaczego prostsze jest lepsze od skomplikowanego, znaczenie rytuałów dla wydajności w pracy, 10 nawyków wydajności w organizacji czasu w pracy i życiu osobistym. 7. Podsumowanie szkolenia: podsumowanie kluczowych kwestii, stworzenie indywidualnego planu wdrożenia nowych umiejętności, ewaluacja szkolenia. Warsztat ma wartość transformacyjną. To oznacza, że zmiana w uczestnikach może zachodzić nie tylko na poziomie zachowań, ale również na poziomie wartości i przekonań. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  2 moduły po 4 godziny. Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO.
 Cena  220zł.

 

 Nazwa  Inteligencja Emocjonalna - cykl warsztatów pozwalający lepiej korzystać z siły emocji Świadomość emocji ma siłę oceanu - osoba świadoma emocjonalnie wie, że emocje mogą mieć wiele barw i rożne natężenie. Wie również, że umiejętne korzystanie z siły jaką niosą za sobą emocje (nawet te trudne w doświadczaniu) pozwala na obieranie właściwego kursu w życiu tak aby nie osiąść na mieliźnie. Emocje, takie jak strach, smutek, radość i złość – czyli neurochemiczny system, który rozwiną się w tok ewolucji, ma za zadanie pomagać nam w nawigacji po oceanie życia. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, - rozumienia i akceptacji wszystkich emocji, - dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, - regulowania emocji tak, by wspomagały rozwój emocjonalny i intelektualny. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - lepiej korzystać z siły emocji w pracy zawodowej i życiu osobistym, - lepiej sobie radzić z silnymi emocjami, - nauczyć się odczytywać i reagować na silne emocje innych, - świadomie przeżywać własne emocje, - spojrzeć rozwojowo na możliwości które niesie za sobą przeżywanie emocji. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  15-godzinne (5 spotkań x 3 godz.) Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO
 Cena  290 zł

 

 Nazwa  Rozluźnij się - Trening Radzenia sobie ze Stresem i uwalniania napięcia z ciała oraz umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie- cykl warsztatów Stres jest reakcją organizmu na sytuacje, które określane są jako trudne czy zagrażając, zaś konsekwencje danej sytuacje postrzegane są jako niezwykle ważne dla jego dalszej pomyślności. W obecnych czasach stresu doświadcza prawie każdy, jego negatywne skutki znane są z niekorzystnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Aby umieć efektywnie sobie z nim radzić nie wystarczy jedynie znajomość jego źródeł i mechanizmów. Kluczowy jest systematyczny trening uwalniania napięcia z ciała i umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji i oceny przeżywanego napięcia spowodowanego stresem, - rozumienia reakcji własnego organizmu na stres, - korzystania z technik redukowania stresu i napięcia w ciele i umyśle na co dzień. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - poczuć rozluźnienie w ciele i umyśle, - częściej doświadczać uczucia odprężenia i spokoju, - szybciej osiągać równowagę psychiczną po stresujących sytuacjach, - odpoczywać w świadomy sposób, regenerujący siły witalne. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  15-godzinne (5 spotkań x 3 godz.) Termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO
 Cena  290 zł

 

 Nazwa   „Facebook Business” - Panel strony firmowej na Facebooku - jak działa, co i gdzie - Strategia komunikacji - od czego zacząć, jak się przygotować - Korzyści aktywnej strony firmowej na Facebooku - Grupy i wydarzenia na Facebooku - jak je wykorzystać - Oprawa graficzna strony firmowej na Facebooku (wymiary grafik, możliwości) - Statystyki strony firmowej na Facebooku - jak je czytać i jak rozumieć - Tworzenie angażujących treści i wykorzystanie Facebook Messenger - Planowanie publikacji - czemu się opłaca i jak to robić - Generowanie aktywności pośród odbiorców Prowadzący: Specjalista w dziedzinie e-marketingu z blisko 10-letnim doświadczeniem. Kompleksowo odpowiada za bieżące działania płatne w kanałach social media swoich klientów - od strategii, przez budżetowanie kampanii, koordynowanie pracy kreacji, wdrażanie, monitoring, po rozliczenia i raportowanie. Realizuje kampanie dla wielu prestiżowych marek i ponad 150 firm , które wzbogaciły swoją wiedzę z zakresu reklamy w obrębie ekosystemu Facebooka. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wszyscy zainteresowani oraz specjaliści od promocji placówki
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  8 godzin (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).
 Cena  170 zł

 

 Nazwa   Pozytywna Dyscyplina (PD) w szkole i przedszkolu. Pozytywna Dyscyplina to metoda wywodząca się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci. Daje odpowiedzi na pytania: - Co mam robić, gdy nie mogę się dogadać z dzieckiem? - Jak mam mówić, żeby dziecko mnie słyszało i słuchało? - Jak stworzyć warunki do współpracy z dziećmi? - Jak wspierać i motywować? -Jak wyznaczać granice, egzekwować umowy i dzielić się z dziećmi obowiązkami i odpowiedzialnością? - Jak wzmacniać jego zaufanie do siebie samego? - Co konkretnie robić, aby bycie nauczycielem było łatwiejsze? Pozytywna Dyscyplina pomaga nauczycielom: - zbudować współpracę z dziećmi, która pomaga utrzymać dyscyplinę - przestać krzyczeć i powtarzać bezustannie te same prośby - uczyć dzieci życiowych kompetencji takich jak samodyscyplina, samodzielność, proaktywność, zaangażowanie i pracowitość, które pomogą zarówno w codziennej pracy z klasą, jak i w przyszłości - oferuje kompleksowy, długofalowy program rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  2 dni – 12 godzin 9:00 – 15:00
 Cena  420 zł

 

 Nazwa   „Myślenie krytyczne w pracy nauczyciela - wizja edukacji oparta na 4K: krytyczne myślnie, kooperacja, komunikacja, kreatywność” Czy zależy Ci na systematycznym wzbudzaniu ciekawości i zainteresowania ucznia codziennymi zajęciami? Czy chcesz wykorzystywać narzędzia, dzięki którym uczniowie więcej widzą, więcej rozumieją, więcej zapamiętują? Czy pragniesz szybciej i efektywniej zrealizować podstawę programową i widzieć myślenie swoich uczniów? Czy ważne jest dla Ciebie zbudowanie nowych relacji opartych na szacunku i partnerstwie w szkole? JEŻELI TAK, TO TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! Wbrew pierwszemu skojarzeniu myślenie krytyczne NIE JEST umiejętnością krytykowania i narzekania, ale zestawem umiejętności i postaw: - analizowanie, tworzenie hipotez, ocenianie - kwestionowanie oczywistości i własnych założeń - przetwarzanie informacji - myślenie o myśleniu - rozpoznawanie emocji i potrzeb swoich oraz innych osób - tworzenie logicznych powiązań - odróżnianie faktów od opinii -myślenie o konsekwencjach - sprawdzanie faktów - rozwiązywanie problemów Rozwój tej kompetencji powinien być główny zadaniem dzisiejszej szkoły, systemu edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie to „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej placówki szkolnej.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  Zainteresowani nauczyciele
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  5
 Cena  90zł

 

 Nazwa   Certyfikowane szkolenie dla realizatorów Programu „Spójrz Inaczej” kl. I-III Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. I-III. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat realizatora Programu. Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej, która obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i stanowi zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi w klasach I-III.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  35 godzin
 Cena  550 zł (za 4 dni + podręcznik)

 

 Nazwa  Certyfikowane szkolenie dla realizatorów Programu „Spójrz Inaczej” kl. IV-VIII Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. IV-VIII. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat realizatora Programu. Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej, która obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży i stanowi zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin szkolenia po zebraniu się grupy. 
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi w klasach IV-VIII
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  55 godzin – 6 dni
 Cena  720 zł (za 6 dni + podręcznik)

 

 Nazwa  „Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” Dwudniowy warsztat poświęcony jest szkolnemu dręczeniu. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy i zachęcenie do podjęcia działań przeciwko szkolnej przemocy. Zapobieganie i redukcja zjawiska dręczenia to ważne, ale i bardzo trudne zadanie. Leży w zasięgu każdej szkoły, która zdecyduje się podjąć działania. Warsztat oparty jest na Praktycznym przewodniku pt. ”Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” autorstwa Jimiego Larsona i Andrzeja Kołodziejczyka. Zajęcia wspomagane są specjalnymi filmami szkoleniowymi. Uczestnicy otrzymują podręcznik. Szkolenie poprowadzi autor warsztatu - Andrzej Kołodziejczyk Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 Kierownik szkolenia  Katarzyna Rudnicka, Julita Majewska
 Liczba godzin  20 godzin
 Cena  420 zł (za 2 dni + podręcznik)

 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31