Szczegółowe informacje są dostępne w sekretariacie MODM w Białymstoku - tel. 85 688 32 73 

Nazwa kursu, szkolenia: „Prowadzenie rozwojowej obserwacji lekcji”: - zasady przygotowania, przeprowadzenia i omówienia obserwacji, - formułowanie celów rozwojowych obserwacji, - techniki udzielania informacji zwrotnej, - coachingowe techniki prowadzenia rozmowy. - przełamywanie barier i obaw nauczycieli przed obserwacją. 
Prowadzący  Trener
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Jak rozbudzić w sobie umiejętność innowacyjnego myślenia.” Innowacyjność nie tylko pomysłowość, ale również umiejętność wychodzenia poza schematy i kreowania nowych rozwiązań. Potrzebna jest do tego gotowość do dostrzegania zagadnień jako szans, przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy oraz gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. W trakcie warsztatu uczestnicy poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i symulacjach poznają narzędzia rozbudzające innowacyjne myślenie. 
Prowadzący  Trener, coach,
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia:  „Myślenie Krytyczne dla Dyrektorów placówek w Białymstoku”
Cześć 1 – Prezentacja, dyskusja W pierwszej części zaprezentowanych zostanie 6 problemów dotyczących systemu edukacji oraz model współczesnego ucznia. Przedstawione będą cechy 4 rewolucji technologicznych, które rozpoczęły się już ok 5 lat temu oraz wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, robotyką. W drugiej części przedstawione będzie czym jest MYŚLENIE KRYTYCZNE, omówione najważniejsze zagadnienia, narzędzia krytycznego myślenia i przykłady z wszystkich przedmiotów.
Część 2 – warsztatowa W pierwszej części uczestnicy zapoznają się z narzędziem - gałąź logiczna do tworzenia związków przyczynowo-skutkowych i wspólnie będą ją ćwiczyć. W drugiej części - narzędzie chmura, dzięki któremu dyrektorzy będę potrafili rozwiązywać konflikty, podejmować decyzje.
Część 3 – Zapoznanie z możliwością systemowego wspomagania szkół i certyfikacją oraz uzyskaniem tytułu „Szkoła ucząca krytycznego myślenia”.
Prowadzący  Trener, specjalista z zakresu Myślenia Krytycznego i narzędzi TOC
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Prewencja antyterrorystyczna - rola szkoły w rozpoznawaniu potencjalnych sygnałów zagrożenia atakiem terrorystycznych” W obliczu rosnących zagrożeń o charakterze terrorystycznym niezbędne jest systematyczne i trwałe podnoszenie świadomości potencjalnego zagrożenia przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze i wykonawcze w instytucjach państwowych i samorządowych oraz w podmiotach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Cel szkolenia: Uświadomienie istniejącego i realnego zagrożenia atakiem terrorystycznym we współczesnym świecie ze wskazaniem na geopolityczne przyczyny tego zjawiska oraz przedstawienie ogólnych zasad identyfikacji zagrożenia terrorystycznego i sposobu zachowania się w sytuacjach kryzysowych. 
Prowadzący  Funkcjonariusz ABW
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Kompetencje dyrektora w świetle zmian prawa” 
Prowadzący  Specjalista prawa oświatowego
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Metodyka Design Thinking w pracy dyrektora” Design thinking to pięcioetapowy proces, w centrum którego jest zawsze użytkownik i jego potrzeby. Łączy on zespół projektowy o różnokierunkowym doświadczeniu, którego celem jest stworzenie produktu lub usługi. Proces design thinking kładzie również nacisk na wczesne prototypowanie rozwiązań oraz ich testowanie wraz z użytkownikami dając bardzo szybko informację zwrotną. Pozwala to wyeliminować ewentualne błędy. Takie podejście sprawia, że proces design thinking jest bardzo kreatywny, nastawiony na współpracę. Efektem procesu są doskonałe produkty i usługi, odpowiadające na potrzeby klientów, tym samym pozwalające zbudować przewagę konkurencyjną. 
Prowadzący  Trenerzy Design thinking
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Budowanie wizerunku placówki w mediach społecznościowych szansą na skuteczną promocję w środowisku lokalnym” Facebook Business: - Panel strony firmowej na Facebooku - jak działa, co i gdzie - Strategia komunikacji - od czego zacząć, jak się przygotować - Korzyści aktywnej strony firmowej na Facebooku - Grupy i wydarzenia na Facebooku - jak je wykorzystać - Oprawa graficzna strony firmowej na Facebooku (wymiary grafik, możliwości) - Statystyki strony firmowej na Facebooku - jak je czytać i jak rozumieć - Tworzenie angażujących treści i wykorzystanie Facebook Messenger - Planowanie publikacji - czemu się opłaca i jak to robić - Generowanie aktywności pośród odbiorców 
Prowadzący  Trener, Specjalista Social Media Strategist & Facebook Ads Specialist
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów oraz specjalistów od promocji placówki

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Kryzys psychologiczny oraz interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły”- Jak Stworzyć Szkolny Zespół Reagowania Kryzysowego na terenie placówki? 
Prowadzący  Pedagog, trener, interwent, profilaktyk
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Nadzór pedagogiczny w placówkach oświatowych” 
Prowadzący  Specjalista ds. prawa oświatowego 
Termin i miejsce Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Uczeń z depresja w szkole” 
Prowadzący  Psycholog, specjalista, interwent, profilaktyk
Termin i miejsce Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia:  „Organizacja kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy”
Prowadzący  Specjalista, trener
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Wypalenie zawodowe - jak sobie poradzić?” 
Prowadzący  Specjalista, trener, coach
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „SIO w praktyce dyrektora szkoły i placówki oświatowej” 
Prowadzący  specjalista
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Diagnoza potrzeb rozwojowych placówki” 
Prowadzący  Specjalista, trener
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Lepszy jeden mały czyn niż tysiąc planów” - Motywująca rola dyrektora placówki oświatowej. 
Prowadzący  Specjalista, trener,
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia:  „Dbam o swój dobrostan – sztuka budowania odporności psychicznej i regenerowania sił witalnych”. Celem szkolenia jest zmaksymalizowanie potencjału osobistego poprzez poprawę kondycji psychicznej, samoświadomości i poczucia realnego wpływu na własne życie. To świadome działania w takich obszarach jak podnoszenie ogólnych zasobów odpornościowych, sprawne radzenie sobie ze stresorami dnia codziennego, dbanie o zdrowy styl życia jak również budowanie poczucia koherencji pozwalają utrzymać dobrostan psychiczny i siły witalne na optymalnym poziomie oraz odnosić sukcesy w życiu osobistym i zawodowym W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z teoretyczną oraz praktyczną stroną budowania: Zdrowej orientacji życiowej. Wewnętrznej siły i odporności psychicznej. Metodami i technikami regeneracji sił witalnych. Szkolenia ma za zadanie ukazać praktyczną stronę wiedzy z zakresu psychologii i socjologii. Teorie psychologiczne przekładam na język praktyki, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie nabytej wiedzy w życiu osobistym i zawodowym.
Prowadzący  Psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR.
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Jak rozbudzić w sobie umiejętność innowacyjnego myślenia.” Innowacyjność nie tylko pomysłowość, ale również umiejętność wychodzenia poza schematy i kreowania nowych rozwiązań. Potrzebna jest do tego gotowość do dostrzegania zagadnień jako szans, przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy oraz gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. W trakcie warsztatu uczestnicy poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i symulacjach poznają narzędzia
rozbudzające innowacyjne myślenie. 
Prowadzący  Psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR.
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Inteligencja Emocjonalna”
Świadomość emocji ma siłę oceanu - osoba świadoma emocjonalnie wie, że emocje mogą mieć wiele barw i rożne natężenie. Wie również, że umiejętne korzystanie z siły jaką niosą za sobą emocje (nawet te trudne w doświadczaniu) pozwala na obieranie właściwego kursu w życiu tak aby nie osiąść na mieliźnie. Emocje, takie jak strach, smutek, radość i złość – czyli neurochemiczny system, który rozwiną się w tok ewolucji, ma za zadanie pomagać nam w nawigacji po oceanie życia. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: -właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, - rozumienia i akceptacji wszystkich emocji - dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, - regulowania emocji tak, by wspomagały rozwój emocjonalny i intelektualny 
Prowadzący  Psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR.
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Rozluźnij się - Trening Radzenia sobie ze Stresem” Stres jest reakcją organizmu na sytuacje, które określane są, jako trudne czy zagrażające zaś, konsekwencje danej sytuacje postrzegane są, jako niezwykle ważne dla jego dalszej pomyślności. W obecnych czasach stresu doświadcza prawie każdy, jego negatywne skutki znane są z niekorzystnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Aby umieć efektywnie sobie z nim radzić nie wystarczy jedynie znajomość jego źródeł i mechanizmów. Kluczowy jest systematyczny trening uwalniania napięcia z ciała i umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie. Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji i oceny przeżywanego napięcia spowodowanego stresem, - rozumienia reakcji własnego organizmu na stres, - korzystania z technik redukowania stresu i napięcia w ciele i umyśle na co dzień. 
Prowadzący  Psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR.
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: „Jeśli coś nie działa – nie rób tego więcej - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – wprowadzenie” Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Dzięki poznaniu założeń TSR oraz przećwiczeniu bazowych techniki i metod, uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność posługiwanie się komunikacją ukierunkowaną na budowanie rozwiązań przy wykorzystywaniu potencjału i możliwości ucznia. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: - założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, - zasad komunikacji opartej na poszukiwaniu rozwiązań, - poznanie i doświadczenie działania technik i pytań twórczych służących pozytywnej zmianie, - stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z uczniem w różnego typu relacjach. 
Prowadzący  Psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR.
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia:  „Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie pracowników edukacji” W dzisiejszym, pędzącym świecie coraz trudniej jest zadbać o to co dla nas najważniejsze, osiągać cele będąc zdrowym, wypoczętym i w pełni energii. Rosnące oczekiwania innych wobec nas oraz nas samych wobec siebie, sprawiają, że przyspieszamy w codzienności zapominając o tym co jest dla nas ważne, daje spełnienie i prowadzi do radości. Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, kadra zarządzająca w edukacji nie jest wyłączona z tego wyścigu. Z jednej strony rosnące oczekiwania rodziców uczniów, konieczność pracy po pracy, przygotowania
do zajęć, z drugiej strony chęć jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków i budowania dobrych relacji z uczniami, może prowadzić do nadmiaru stresu, a najdalej do wypalenia zawodowego. Rozwiązaniem może okazać się odpowiednia strategia połączona z codziennym, nawykowym zarządzaniem zadaniami i organizacją pracy. Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zbudowanie świadomości uczestników, w zakresie znaczenia planowania i zarządzania sobą w czasie dla efektywności i wydajności wykonywanych zadań.
Prowadzący  coach, trener, instruktor
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia:  „Podstawowe umiejętności coachingowe w edukacji i zawodach pomocowych” Wyzwania związane z pracą z drugim człowiekiem stawiają osoby pracujące w obszarze edukacji przed potrzebą szukania różnych narzędzi, która będą wspierać ich samych oraz podopiecznych i uczniów w nauce, osobistym wzroście i radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności. Umiejętności coachingowe mogą być odpowiedzią na potrzebę towarzyszenia drugiemu człowiekowi w sposób, który wspiera
budowanie jego wewnętrznej motywacji, osadza się na zauważaniu i wzmacnianiu jego potencjału. Coaching sprawdzi się również w pracy z młodzieżą, szanując i uwzględniając ich wyraźną potrzebę autonomii i samostanowienia. Celem tego szkolenia jest zbudowanie świadomości osób pracujących w edukacji, w zakresie zrozumienia czym jest coaching, jak i po co wdrażać narzędzia coachingowe do pracy. Korzyści z uczestnictwa w warsztacie, to przede wszystkim: Poznanie pojęcia i podstawowych zasad coachingu (jako metody wsparcia w edukacji i rozwoju), Praktyczne wykorzystanie coachingowego stylu rozmowy z uczniem i podopiecznym, Rozwój umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych w oparciu o elementarne modele. Wzrost umiejętności elastycznego stosowania stylu przywództwa do etapu rozwoju ucznia i podopiecznego, Wzrost pewności siebie w zakresie umiejętności rozmów z zastosowaniem narzędzi coachingowych, Poszerzenie zasobów własnych narzędzi dydaktycznych.
Prowadzący  coach, trener, instruktor
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia:  „Journal to the Self® - praktyk pisania ekspresywnego” „Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego” to praktyczny, niezwykle inspirujący oraz transformujący warsztat pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników, w celu osobistego rozwoju, twórczej ekspresji, wzbogacania życia i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codzienności. Pisanie ekspresywne jest narzędziem, które osoby pracujące w zawodach pomocowych (nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy) mogą wykorzystać do dbania o swój dobrostan w pracy (radzenie sobie ze stresem i emocjami, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rozwój kreatywności, poznawanie swoich dążeń, emocji i potrzeb, rozwiązywanie konfliktów). To doskonałe narzędzie dla zadbania o higienę swojej pracy. Warsztat „Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego” to warsztat prowadzony w oparciu o metodę Journal to the Self®, opracowaną przez Kathleen Adams, założycielkę Center for Journal Therapy w Denver. Wśród korzyści z praktyki pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników wymienia się: m.in poprawa zdrowia fizycznego, m.in. poprawa takich parametrów jak ciśnienie krwi, rytm serca, poziom hormonów stresu, odporność organizmu, Pisanie ekspresywne pozwala pogłębiać samopoznanie i znajdować sens własnych przeżyć, niezależnie od tego, czy dzielimy się swoim pismem z innymi, czy nie.
Prowadzący  coach, trener, instruktor
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów

  

Nazwa kursu, szkolenia: Silny Dyrektor® to nowatorskie szkolenie zawierające w sobie wiedzę nie tylko z zakresu szeroko pojętej pedagogiki, psychologii, ale również kładące nacisk na praktyczne umiejętności z zakresu rozwoju mentalnego liderów oświaty. Stworzenie osobistej tożsamości zdefiniowanej na własnych wartościach życiowych i osobistych talentach wg modelu Silny Dyrektor® Optymalne budowanie relacji – analiza ważnych dla każdego związków korelacji ze szczególnym uwzględniłem: uważność, empatia, asertywność, szczerość, stylów komunikacji, mowy ciała, języka wypowiedzi oraz emocji dyrektor – uczeń, dyrektor – rodzic ucznia, dyrektor – nauczyciel, dyrektor - nauczyciel, dyrektor – własna rodzina, Samorozwój, czyli praca która daje efekty z uwzględniam indywidualnych aspektów rozwój osobistego i zawodowego, wzmacnianie wartości i talentów. Jesteś marką osobistą – jak się nią stać i utrzymać autorytet. Pewność siebie – zapoznanie się z jej prawdziwymi źródłami i metodami jej wzmacniania. Czym grozi nam jej brak? Finanse pedagoga - alternatywne możliwości zarobku. Wypalenie zawodowe – jak łatwo je „zdobyć” i jak można go uniknąć? Skuteczne metody i formy relaksacji – dyrektorski mindfulness. 
Prowadzący  Trener, Specjalista
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów oraz specjalistów od promocji placówki

  

Nazwa kursu, szkolenia:  RODZIC NAUCZYCIEL – DWA ŚWIATY, JEDEN CEL To innowacyjne szkolenie mające na celu połączenie dwóch, często odmiennych punktów widzenia, kładące nacisk na praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji bazujące na dochodzeniu do jednego wspólnego celu.
Prowadzący Trener, Specjalista 
Termin i miejsce  Do uzgodnienia
Zgłoszenia  Zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 695 634 481
 Uwagi  szkolenie dla chętnych dyrektorów/wicedyrektorów oraz specjalistów od promocji placówki

  

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31