Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Opracowanie: Joanna Kulikowska-Jopich
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku
Grupa 5-6 latków

KONSPEKT ZAJĘĆ LOGORYTMICZNYCH


Obszar 8/1 Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

TEMAT: Leśna muzyka - utrwalanie poprawnej wymowy głoski szumiącej sz

CEL GŁÓWNY:
-utrwalanie prawidłowej wymowy głoski szumiącej sz

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-usprawnianie narządów artykulacyjnych
-zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi
-ćwiczenia pamięci i percepcji słuchowej
-utrwalanie prawidłowej wymowy głoski szumiącej sz

METODY: ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, gry i zabawy.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: płyta CD, instrumenty perkusyjne, sylwety zwierząt

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. „Kołysz się kołysz” - powitanie
Kołysz się kołysz, stój  - akcentowanie rytmu poprzez kląskanie, cmokanie, gwizdanie, parskanie
Refren                       
- podczas refrenu uczestnik wita się z innymi uczestnikami poprzez podanie dłoni, przybicie piątki dziesiątki, przyłożenie żółwika, przytulenie się

2. "Spacer po lesie" - ćwiczenia oddechowe
Uczestnik wyobraża sobie, że jest w lesie. Wsłuchuje się w szum wiatru szyyszyyszyy. Głęboko oddycha - wciąga powietrze nosem, zatrzymuje wdech i wypuszcza powietrze ustami.

3.”Dzięcioł” – ćwiczenie języka
Uczestnicy naśladują dzięcioła -dotykają koniuszkiem języka wałka dziąsłowego

4. „Wiatr” - prezentacja  prawidłowej artykulacji głoski sz (czubek języka uniesiony jest do góry, do wałka dziąsłowego,  zęby są zbliżone – miedzy nimi powstaje wąska szczelina, wargi lekko zaokrąglone, wysunięte do przodu)

5. „Co słychać w lesie” - zagadki słuchowe
Uczestnicy uważnie słuchają nagrania a następnie  nazywają instrumenty perkusyjne kołatka, bębenek, grzechotka, tamburyn, trójkąt

6. Leśna muzyka” - ćwiczenie pamięci słuchowej
Uczestnicy mają zapamiętać kolejność grających instrumentów np. dwóch, później trzech a następnie czterech dz. określają, który instrument usłyszały jako pierwszy, drugi, trzeci, czwarty

7. „Orkiestra” - śpiewanie piosenki (sł. I muz. D.K. Jagiełło)
Uczestnicy śpiewają wcześniej poznaną piosenkę jednocześnie naśladując grające instrumenty

Mały jeżyk na bębenku gra
Ram, tam, tam, ram, tam, tam
Ram, tam, tam / 2 x                (dotykają rękoma brzucha)
Na grzechotkach grają misie dwa
Szu, szu, szu, szu, szu, szu,
Szu, szu, szu, / 2x      (potrząsają piąstkami)
Szary zając na talerzach gra
Bum tara, bum tara, bum tara, / 2x (klaszczą w rytm melodii)
Młody dzięcioł w drzewo stuka tak
Stuku puk, stuku puk, stuku puk / 2x (stukają nogą w podłogę)
Już orkiestra rytm ten dobrze zna
Ram, tam, tam, ram tam, tam, (klaszczą w rytm melodii)
Ram, tam, tam / 2x

8. Instrumentacja piosenki ”Orkiestra”  (sł. I muz. D.K. Jagiełło)
Dzieci grają na instrumentach perkusyjnych i śpiewają piosenkę:
„Orkiestra”
Mały jeżyk na bębenku gra
Ram, tam, tam, ram, tam, tam- bębenek
Ram, tam, tam / 2 x
Na grzechotkach grają misie dwa
Szu, szu, szu, szu, szu, szu,- grzechotki
Szu, szu, szu, / 2x
Szary zając na talerzach gra
Bum tara, bum tara, bum tara, / 2x - talerze
Młody dzięcioł w drzewo stuka tak
Stuku puk, stuku puk, stuku puk / 2x – drewienka, kołatki
Już orkiestra rytm ten dobrze zna
Ram, tam, tam, ram tam, tam, wszystkie instrumenty razem
Ram, tam, tam / 2x

9. Pożegnanie
Powtórzenie   prawidłowej  artykulacji  głoski  sz  (czubek języka uniesiony jest do góry, do wałka dziąsłowego,  zęby są zbliżone – miedzy nimi powstaje wąska szczelina, wargi lekko zaokrąglone, wysunięte do przodu)
 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31