Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III

Opracowanie: Urszula Jakuć,
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Temat lekcji:  Emocje w życiu każdego człowieka

Adresaci: Uczniowie klasy III
Czas: 90 min.
Cele główne:

- Kształcenie umiejętności poznawania własnych uczuć, wyrażania ich oraz analizowanie
-  Zapoznanie się z konsekwencjami wynikającymi z braku umiejętności wyrażania swoich pozytywnych bądź negatywnych uczuć
- Nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Cele szczegółowe: Uczeń
 - poznaje rolę uczuć w życiu człowieka
-  podaje, jak uczucia mogą wpływać na zachowanie
-  nazywa swoje emocje
- wyraża swoje emocje
- wymienia zwierzęta i rośliny chronione w Polsce oraz rozumie konieczność ich ochrony;

Metody:
- metoda oglądowa: pokaz z użyciem obrazu
- metoda oparta na słowie- pogadanka
- metoda samodzielnej pracy uczniów, twórcza ekspresja
- gry dydaktyczne: drama

Formy: indywidualna, zbiorowa i w grupach.
Materiały i Środki dydaktyczne:
Brystole, mazaki, plansze z ilustracjami dzieci wyrażającymi poprzez wygląd (mimikę) twarzy swoje emocje, kartki z opisanymi scenkami do odtworzeni, balony.

Wstęp:
Dzieci rozejrzyjcie się po sali i zobaczcie co się zmieniło? (po całej sali rozwieszone są balony , na których narysowane są wyrazy twarzy wyrażających różne emocje .Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówili o emocjach. Każdy z nas, każdego dnia je przeżywa. Emocje to silne przeżycia uczuciowe np. gniewu, radości, obawy, wzburzenia. Emocje to silne wzruszenie. Są dni, gdy tych emocji jest bardzo wiele, ale są też dni spokojniejsze, a nasze przeżycia mało intensywne. Jak myślicie na jakie dwie grupy można podzielić emocje, które przeżywacie? Podajcie zatem przykłady emocji pozytywnych i negatywnych. Przedstawię wam teraz ilustracje pokazujące ludzi w konkretnych sytuacjach. Spróbujcie opisać uczucia, które odczuwają te osoby i wymyślcie historyjki wyjaśniające te przeżycia.

Rozwinięcie:
Dzieci siadają w kręgu. Swobodne wypowiedzi uczniów na tematy:
   - Jak wyglądał mój dobry dzień?
   - Co stało się w moim złym dniu?
   - Czy wszyscy przeżywamy gorsze i lepsze chwile?
   - Jak możemy radzić sobie ze złymi emocjami?
Następnie dzieci otrzymują kartki, ich zadaniem jest dokończenie zdań:
Jeśli spotka mnie coś .......................... i ........................., czuję się ......................... . Chętnie pomagałbym wszystkim dookoła.
Jeśli natomiast spotka mnie .........................., ......................... jestem .......................... . Wtedy najczęściej chodzę ............................ i .............................. .
Rozmowa na temat zdań.
Nauczyciel dzieli dzieci na 3 grupy i rozdaje dzieciom karteczki ze scenkami do odegrania:
1.    Jestem zła ponieważ mama nie pozwoliła mi wyjść na podwórko dopóki nie odrobię lekcji.
2.    Jechałam z koleżanka autobusem, gdy pojazd nagle zahamował  ona upadła na mnie, a ja pobrudziłam się kanapka która właśnie jadłam, do tego zwracając jej uwagę przegapiłam swój przystanek.
3.    Na przerwie lekcyjnej kolega zabrał mi pamiętnik i zaczął czytać go na głos całej klasie.
Dzieci  odgrywają scenki wraz z wyrażaniem uczuć, jakie panują podczas wydarzeń. Po zakończeniu scenek, analizujemy dobre i złe postępowania osób  odrywających role.
Zakończenie:
Podział na grupy .Każda z grup, na kartce zapisuje odpowiedź na pytanie : Czego ważnego nauczyłem się na dzisiejszej lekcji? Odpowiedzi ,tworzące pewnego rodzaju zespół norm właściwych zachowań, przypinamy na kolorowym brystolu na tablicy.

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31