Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Szymon Surmacewicz

nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

Projekt ewolucji mechatronicznej ładowacza czołowego

 

Wstęp
Ładowacze czołowe montowane są do ram ciągników i są wykorzystywane do transportu i załadunku takich materiałów jak: żwir, wapno, nawóz, obornik. Dodatkowo, dzięki nim można transportować też płody rolne – jak ziemniaki czy buraki, ale znajdą zastosowanie nawet przy przewożeniu drzewa. Sprawdzają się głównie w rolnictwie, ale coraz częściej efektywnie wykorzystywane są w branżach komunalnych. Do wszystkich modeli istnieje możliwość doboru chwytaków, łyżek, wideł oraz różnego rodzaju wyposażenia....

 

- CAŁA PUBLIKACJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF - 

 

 

Początek strony