Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

mgr Agnieszka Marek

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV
Temat: „Usłyszałem wołanie o pomoc, więc jej udzieliłem” — rozmawiamy o różnych postawach ludzkich

CELE DYDAKTYCZNE:

Uczeń:

  • kształci umiejętność analizy tekstu literackiego,
  • prezentuje własny punkt widzenia, uwzględniając poglądy innych ludzi,
  • efektywnie współdziała w grupie,
  • uczy się podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych,
  • rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
  • poprawnie posługuje się językiem ojczystym, występując na forum klasy,
  • odnosi zdobytą wiedzę do praktyki,
  • wykorzystuje informacje z różnych źródeł. 

 

 

CZAS TRWANIA: 90 minut

METODY:

- pogadanka; 
- dyskusja dydaktyczna; 
- sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono; 

FORMY:
- praca indywidualna; 
- praca w grupach; 
- praca zbiorowa; 

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- frag. noweli B. Prusa „Michałko” (M. Nagajowa, „Słowo za słowem”, WSiP, Warszawa 1994, s. 225); 
- artykuł prasowy „Wyniósł kolegę z płomieni” (tamże, s. 229); 
- kartki w odpowiednich kolorach wyobrażające kapelusze wraz z podstawowymi informacjami, dotyczącymi ich roli;

...

Powyższe i pozostałe punkty dostępne są w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31