Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Małgorzata Olędzka, Joanna Tarasiuk, Jolanta Trofimiuk,
Lech Radzajewski, Joanna Ciesielska

UWAGI DO MATURY PRÓBNEJ Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ GRUDZIEŃ 2004

Dnia 2 grudnia 2004r. odbyła się próba egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią. Z założenia egzamin maturalny ma być sprawdzany obiektywnie i jednolicie w całej Polsce. Tymczasem okazało się, że zarówno arkusze egzaminacyjne, jak i schematy oceniania nie zostały przygotowane rzetelnie.

Nauczyciele fizyki sprawdzający prace maturalne zostali postawieni w trudnej sytuacji, ponieważ schemat oceniania dołączony do arkuszy egzaminacyjnych zawierał błędy i nieścisłości. Oburzeniem napawa fakt, że zarówno w arkuszach egzaminacyjnych jak i w schemacie oceniania pojawiają się sformułowania niejednoznaczne, niepoprawne pod względem języka fizyki i niejasne. Pojawiają się w niektórych zadaniach polecenia, za których wykonanie uczeń nie otrzymuje żadnych punktów [według klucza], a punktowane są czynności, o których z kolei nie ma mowy w treści zadania. W niektórych zadaniach wymaga się od ucznia pamięciowej znajomości wzorów fizycznych, których nie ma w karcie wzorów [efekt Dopplera, prawo Hooke’a], w jednym z zadań potrzebny jest układ okresowy pierwiastków. Schemat oceniania nie jest jednolity, w niektórych zadaniach uczeń otrzymuje jeden punkt za podanie choć jednej poprawnej odpowiedzi [z dwóch], a w niektórych punktowane są obydwie poprawne. Na uwagę zasługuje też fakt, że arkusz pod względem estetycznym [rysunki, czytelność, brak miejsca na wpisanie punktów przy każdym zadaniu przez egzaminatora] pozostawia wiele do życzenia. Szczegółowy wykaz uwag dotyczący zarówno arkuszy, jak i schematów oceniania przedstawiamy poniżej.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31