Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Zarządanie oświatą

zarzadzie oswiata

Spotkania z Leonem

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2018-05-19 09:00
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Kurs 20-godzinny.

Terminy spotkań:
19.05.2017 - godz. 9:00 - 17:00
20.05.2018 - godz. 9:00 - 17:00

Kurs skierowany do pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 5-9 lat.

Cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem”, przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program  zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie.

Tematyka zajęć:
- poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,
- praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
- praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą
- osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania oraz charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów

Uczestnicy na CD otrzymają komplet materiałów niezbędnych do realizacji programu.

Zajęcia poprowadzi osobiście Pani Ewa Czemierowska-Koruba, autorka programu, wiceprezes Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki  "Spójrz Inaczej" w Starachowicach, członek Rady Programowej programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

Koszt: 220 zł
Wpłaty na konto MODM do 30.04.2018 r., z dopiskiem LEON, imię i nazwisko uczestnika.

Dane do przelewu:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
ul. Poleska 27, 15-476 Białystok
nr konta: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (85 664 23 51) lub osobiście w siedzibie MODM.
Kierownik kursu: Ryszard Chodyniecki.

 
 

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

centrum 400

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Początek strony