Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Białostockiego Centrum Edukacji jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Od  1 września 2023 wchodzimy w skład Białostockiego Centrum Edukacji.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

p.o. dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Zapraszamy do zapisów na szkolenie realizowane w ramach współpracy z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej w oparciu o wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ideą szkolenia jest wzmacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przygotowanie pracowników różnych instytucji do kształtowania i rozwijania postaw proobronnych.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele

Termin szkolenia: 12.04.2024 r., godz. 8:30-14:30

Tematyka szkolenia:

1. Podstawy przetrwania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi.

  • Ograniczenia organizmu ludzkiego związane z brakiem snu, wody i pożywienia oraz wpływem czynników atmosferycznych na możliwości przetrwania.
  • Zjawisko paniki ora sposoby jej przeciwdziałania.
  • Środki podręczne do zwiększenia szans przetrwania i możliwości ich wykorzystywania.
  • Możliwości pozyskiwania wody i pożywienia występujących w środowisku naturalnym.

2. Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy.

3. Przygotowanie do szkolenia strzeleckiego – omówienie podstaw budowy oraz posługiwania się bronią.

Zapisy na Internetowej Platformie Obsługi: https://ipo.modm.edu.pl/

19  lutego 2024 r. nauczyciele wychowania przedszkolnego spotkali się w siedzibie MODM BCE na kolejnym szkoleniu z doskonalenia umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie poprowadziła pani Aneta Wilczewska, która zapoznała uczestników z możliwościami aplikacji CANVA w tworzeniu prezentacji multimedialnych. Nauczycielki białostockich przedszkoli pod okiem pani Anety i doradczyń metodycznych wychowania przedszkolnego mogły poznać walory tego programu i samodzielnie przećwiczyć tworzenie prezentacji oraz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich wytworów w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

zippiMiędzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego pod nazwą Przyjaciele Zippiego, ma na celu rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci w wieku 5-9 lat, wzmacnianie odporności i uczenie radzenia sobie z trudnościami i ze stresem.
Jest to rekomendowany przez MEN program profilaktyczny promujący zdrowie psychiczne dzieci.

Kurs 12-godzinny.

Szkolenie stacjonarne w siedzibie MODM BCE, ul. Ciepła 32.

Terminy spotkań:
05.04.2024 - godz. 16:00- 20.00 piątek
06.04.2024 - godz. 8:00-13:30 sobota

Za nami kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (21.02.2024r.) w Białostockim Centrum Edukacji. Tematyka spotkania dotyczyła opiniowania dzieci z mutyzmem wybiórczym. Dużą dawkę bardzo merytorycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania i wspierania tej grupy dzieci oraz rodziców i nauczycieli przekazała nam Pai Ada Rogowska –pedagog i koordynator dzieci z mutyzmem wybiórczym w SP Nr 51 w Białymstoku oraz członek Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. Dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu za aktywny udział, wymianę informacji, dzielenie się praktykami i własnymi rozwiązaniami. Podziękowania kieruję również do przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku za obecność i głos w dyskusji.

Koordynator Anna Gawryluk

13 lutego 2024 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 30 „RADOSNYM” odbyły się zajęcia otwarte, pt. „Ziemniakolina, marchewkolina i burakolina – pomysły na masy sensoryczne”  poprowadzone przez nauczycielki: mgr Anetę Zalewską-Goralewską, i mgr Justynę Andruszkiewicz. Panie są pasjonatkami  metod sensopalstycznych, które w przedszkolu wprowadzają jako innowację pedagogiczną. Plastyka sensoryczna jest techniką, która koncentruje się na stymulacji zmysłów poprzez dotyk, wzrok, słuch, smak i zapach. Wykorzystuje ona różnorodne narzędzia i materiały spożywcze, aby tworzyć atrakcyjne i interesujące doświadczenia sensoryczne. Interakcja z tymi materiałami sprawia, że zmysły stają się czujniejsze, a uczestnik zyskuje głębszą świadomość ciała i otoczenia. Dzieci podczas zajęć uwalniają swoją naturalna ekspresję twórczą, doświadczają sukcesów, realizują swoje pomysły, poszukują coraz lepszych rozwiązań, ale również współpracują i nawiązują pozytywne relacje z kolegami z grupy posługując się komunikacją werbalną i niewerbalną.

Doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego panie Agnieszka Bąbczyńska i Barbara Szutkiewicz zapraszają zainteresowanych nauczycieli na kolejne zajęcia w marcu i kwietniu z cyklu: Polisensoryczne zabawy dla małych rączek jako metoda stymulacji rozwoju dziecka w przedszkolu, które pani Aneta i pani Justyna poprowadzą w swoim przedszkolu.

Beata Bernacka - Nauczyciel edukacji przedszkolnej z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku przeprowadziła zajęcie otwarte skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „PIZZA- metoda ilustrowanych opowiadań wg. prof. dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej połączona z pracą plastyczną - Moja pizza”.To metoda przydatna do wspomagania rozwoju mowy i myślenia oraz zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uczestnicy zajęć mogli zaobserwować metodyczne etapy prowadzenia zajęć kierowanych w grupie 4-latków. Jak kształtować prawidłowe relacje nauczyciel – dzieci, wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej, bogactwo pomocy dydaktycznych. Dziękujemy za podzielenie się pomysłami na zaangażowanie wychowanków w czasie zajęć. Udało się Pani pobudzić aktywność, samodzielność i postawę badawczą dzieci. Gratulacje! 👏👏👏

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli Przedmiotów Społecznych podziwiała wielowyznaniowość Podlasia na wycieczce 3 lutego śladami wielu religii. Obejrzeliśmy symbole katolicyzmu, prawosławia, kościoła ewangelicko - augsburskiego i islamu. Wspominaliśmy nieobecnych mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Odwiedziliśmy Supraśl, Kopną Górę, Krynki, Samogród, Bohoniki  i Sokółkę.

7 lutego w Przedszkolu "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej odbyło się szkolenie pt. „KRÓLOWA NAUK W PRZEDSZKOLU” – KLOCKI NUMICON”, które przeprowadziły doradczynie wychowania przedszkolnego: Agnieszka Bąbczyńska i Barbara Szutkiewicz. NUMICON to brytyjski system budowania umiejętności matematycznych u dzieci. Jego podstawą są klocki zaprojektowane z myślą o dziecięcych strategiach uczenia się, oparte na naturalnym rozwoju myślenia matematycznego. Wielką zaletą kształtów Numicon jest ich multisensoryczność. Plastikowe klocki, które można wykorzystać do myślenia i działania dla wszystkich dzieci o różnych stopniach umiejętności i zdolności. Można z nimi pracować zarówno w całej grupie, małym zespole, jak i w parach i indywidualnie. Dziękujemy pani Dyrektor mgr Danucie Kowalewskiej za wspaniałą opinie o szkoleniu! „Serdecznie dziękuję za materiały i bardzo wartościowe szkolenie. Nauczyciele już planują działania z dziećmi, a więc udało się Paniom "zarazić" zainteresowaniem klockami. Cieszę się z tego powodu, gdyż moim zdaniem stanowią one cenną pomoc dydaktyczną.”

Dziękujemy pani Dyrektor mgr Danucie Kowalewskiej za wspaniałą opinie o szkoleniu!

„Serdecznie dziękuję za materiały i bardzo wartościowe szkolenie. Nauczyciele  już planują działania z dziećmi, a więc udało się Paniom "zarazić" zainteresowaniem klockami. Cieszę się z tego powodu, gdyż moim zdaniem stanowią one cenną pomoc dydaktyczną.”

Suwałki mają krasnoludki, Wrocław krasnale, a Białystok 8 małych niedźwiedzi z charakterystycznymi atrybutami. Pomysłodawcą figurek był Pan Łukasz Leoniuk. Misie powstały ze środków Budżetu Obywatelskiego. Świadczą o dużym poczuciu humoru mieszkańców naszego miasta. 1 lutego 2024 roku Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli Przedmiotów Społecznych udała się na spacer z historią w tle: „Białostockie niedźwiedzie dobrym przykładem wykorzystania Budżetu Obywatelskiego. Jak zorganizować ciekawą wycieczkę dla szkół partnerskich?”.

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

Platforma e-learningowa MODM

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy MODM w Białymstoku

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MODM na Facebook'u