Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

W środę 15.01.2020 we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przeprowadziliśmy szkolenie dla dyrektorów placówek – „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - aspekty prawne w pracy dyrektora przedszkola/szkoły”.

 Szkolenie w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku poprowadziła pani Anna Gocłowska - ekspert z listy MEN (w sprawie awansu zawodowego nauczycieli); członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki (od 2014 r.); posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie zarządzania oświatą. Autorka  wielu programów programu grantowych adresowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek, w tym programu dotyczącego programowania rozwoju szkoły.

Dziękujemy wszystkim za liczne przebycie i cieszymy się, że otrzymaliśmy aż tyle pozytywnych opinii zarówno dotyczących tematu, jak i prowadzącej!

 

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia oraz potwierdzenia udziału w szkoleniach

centrum 400

Początek strony